Uniunea Europeană

Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Prezentare generală

 • Rol: asigură rezoluția ordonată a băncilor aflate în faliment, cu impact minim asupra economiei reale și finanțelor publice din statele UE participante și din alte țări
 • Președinte: Elke König
 • Parteneri: Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (BCE), autoritățile naționale de rezoluție (ANR), Autoritatea bancară europeană (ABE)
 • Înființare: ianuarie 2015
 • Angajați : agenție aflată încă în faza de demarare (Obiectiv: maximum 300 de persoane până la începutul anului 2017)
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site: Comitetul unic de rezoluție

Comitetul unic de rezoluție (SRB) este noua autoritate de rezoluție a Uniunii bancare europene și reprezintă un element esențial al mecanismului unic de rezoluție. Misiunea sa este să garanteze rezoluția ordonată a băncilor aflate în dificultate majoră, cu un impact redus asupra economiei reale și finanțelor publice din statele UE participante și din alte țări.

Ce face

Principalele sale sarcini sunt:

 • să stabilească norme standard și proceduri privind rezoluția entităților
 • să ia decizii privind rezoluția în cadrul Uniunii bancare, în conformitate cu un standard - acest proces ajută la menținerea încrederii pieței
 • să stabilească măsuri de rezoluție credibile și fezabile
 • să elimine obstacolele din calea rezoluției, pentru ca sistemul bancar european să fie mai sigur
 • să reducă la minimum costurile de rezoluție și să evite distrugerea valorii, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în vederea atingerii obiectivelor de rezoluție
 • să ofere avantaje importante contribuabililor, băncilor și deponenților
 • să promoveze stabilitatea economică și financiară la nivelul UE.

Cum funcționează

Comitetul se reunește în ședință executivă și în ședință plenară. Regulile de vot pentru fiecare ședință își propun să găsească un echilibru între nevoia de a lua în considerare interesele tuturor țărilor și eficiența deciziilor adoptate la nivelul UE.

Ședința executivă: Comitetul ia deciziile pregătitoare și operaționale în ceea ce privește rezoluția bancară și utilizarea Fondului, precum și deciziile adresate autorităților naționale cu privire la aplicarea măsurilor. La aceste ședințe participă:

 • președintele
 • vicepreședintele
 • 4 membri permanenți
 • autoritățile din țara în care își are sediul banca aflată în dificultate.

Sunt adoptate decizii individuale de rezoluție care implică utilizarea Fondului sub pragul de 5 miliarde EUR.

Ședința plenară: Comitetul ia decizii individuale de rezoluție în cazurile în care sprijinul din partea Fondului depășește pragul de 5 miliarde EUR.

Comitetul unic de rezoluție lucrează în strânsă colaborare cu Autoritatea bancară europeană, a cărei sarcină principală este de a contribui la crearea unui cadru unic de reglementare menit să stabilească norme prudențiale standard pentru instituțiile financiare din UE. Autoritatea promovează, de asemenea, convergența practicilor în materie de supraveghere și evaluează riscurile și vulnerabilitățile existente în sectorul bancar al UE.

Beneficiari

Comitetul unic de rezoluție va putea să acționeze cu promptitudine, în mod adecvat și proporțional, pentru a institui mecanisme de redresare și de rezoluție pentru băncile din zona euro. Obiectivul este să se evite pe viitor operațiunile de salvare, iar sarcina rezoluției să se transfere către bănci, cu costuri minime pentru contribuabili și pentru economia reală.

 

Date de contact

Comitetul unic de rezoluție(SRB)

Date de contact

Adresă

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top