Eiropas Savienība

Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Īss apraksts

 • Uzdevums: gādāt par noteikumiem atbilstīgu noregulējumu maksātnespējīgām bankām un citām finanšu iestādēm ar iespējami mazākām sekām reālajai ekonomikai un iesaistīto ES valstu un citu personu publiskajām finansēm
 • Priekšsēdētāja: Elke Kēniga
 • Partneri: Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka (ECB), valstu noregulējuma iestādes (VNI), Eiropas Banku iestāde (EBA)
 • Dibināšanas gads: 2015. gada janvāris
 • Darbinieku skaits: joprojām izveides fāzē (Mērķis ir lielākais 300 darbinieku līdz 2017. gada sākumam)
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
 • Tīmekļa vietne: Vienotā noregulējuma valde

Vienotā noregulējuma valde (VNV) ir jauna, par noregulējumu atbildīga Eiropas banku savienības iestāde. Tā ir svarīgs banku savienības un tās vienotā noregulējuma mehānisma elements. Tās uzdevums ir gādāt par noteikumiem atbilstīgu noregulējumu maksātnespējīgām bankām ar iespējami mazākām sekām reālajai ekonomikai un iesaistīto ES valstu un citu personu publiskajām finansēm.

Ko šī iestāde dara?

Tās galvenie pienākumi ir šādi.

 • Izstrādāt standarta noteikumus un procedūras attiecībā uz finanšu iestāžu noregulējumu.
 • Lemt par noregulējumu banku savienībā saskaņā ar standarta procedūru, — lai vairotu uzticēšanos tirgum.
 • Ieviest uzticamus un īstenojamus noregulējuma pasākumus.
 • Novērst šķēršļus noregulējumam, lai Eiropas banku sistēmu padarītu drošāku.
 • Līdz minimumam samazināt noregulējuma izmaksas un izvairīties no vērtības iznīcināšanas, ja vien tas nav nepieciešams noregulējuma mērķu sasniegšanai.
 • Sniegt būtisku labumu nodokļu maksātājiem, bankām, ieguldītājiem.
 • Veicināt ES mēroga finanšu un ekonomikas stabilitāti.

Kā šī iestāde strādā?

Valde tiekas 2 veidu sesijās – izpildsesijās un plenārsesijās. Balsošanas noteikumi katrā sesijā gādā, lai tiktu ņemtas vērā visu valstu intereses un ES līmenī tiktu pieņemti efektīvi lēmumi.

Izpildsesija – sagatavošanas un operatīvi lēmumi par atsevišķu banku noregulējumu, Fonda izmantojumu un valstu iestādēm adresēti lēmumi par pasākumu izpildi. Izpildsesiju dalībnieki:

 • priekšsēdētājs,
 • priekšsēdētāja vietnieks,
 • 4 pastāvīgie locekļi,
 • tās valsts iestādes, kurā atrodas grūtībās nonākušās bankas mītne.

Tiek pieņemti lēmumi par to, kā noregulējami atsevišķi gadījumi, kad nepieciešamie Fonda līdzekļi nesasniedz 5 miljardu eiro slieksni.

Plenārsesijas – lēmumi atsevišķos noregulējuma gadījumos par to, vai nepieciešami vairāk nekā 5 miljardi eiro Fonda līdzekļu.

Vienotā noregulējuma valde cieši sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt izveidot Eiropas vienoto noteikumu kopumu banku nozarei ar uzraudzības standartiem ES finanšu iestādēm. Iestāde veicina arī uzraudzības prakses tuvināšanu un novērtē risku un apdraudējumus ES banku sektorā.

Kas ir ieguvēji?

Vienotā noregulējuma valde varēs rīkoties ātri, atbilstīgi un samērīgi, lai noteiktu atveseļošanās un noregulējuma pasākumus eirozonas bankām. Mērķis ir turpmāk izvairīties no banku glābšanas pasākumiem un gādāt, lai noregulējuma slogu uzņemtos bankas un nodokļu maksātāju un reālās ekonomikas izmaksas būtu minimālas.

 

Kontaktinformācija

Vienotā noregulējuma valde(Vnv)

Kontaktinformācija

Adrese

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top