Europos Sąjunga

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Apžvalga

 • Vaidmuo: užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, padarant kuo mažesnį poveikį susijusių ES šalių ir kitų šalių realiajai ekonomikai bei viešiesiems finansams
 • Pirmininkė: Elke König
 • Partneriai: Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas (ECB), nacionalinės pertvarkymo institucijos (NPI), Europos bankininkystės institucija (EBI)
 • Įsteigta: 2015 m. sausio mėn.
 • Darbuotojų skaičius: kūrimosi etapas (Tikslas: iki 2017 m. pradžios – ne daugiau kaip 300 darbuotojų)
 • Adresas: Briuselis (Belgija)
 • Interneto svetainė: Bendra pertvarkymo valdyba

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) – nauja Europos Sąjungos bankų pertvarkymo institucija. Ji yra viena svarbiausių bankų sąjungos ir Bendro pertvarkymo mechanizmo dalių. Jos tikslas – užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, padarant kuo mažesnį poveikį susijusių ES šalių ir kitų šalių realiajai ekonomikai bei viešiesiems finansams.

Veikla

Pagrindinės jos užduotys yra:

 • parengti standartines subjektų pertvarkymo taisykles ir procedūras;
 • priimti sprendimus dėl pertvarkymo bankų sąjungoje pagal standartinį procesą; tai padeda išlaikyti rinkos pasitikėjimą;
 • parengti patikimus ir įgyvendinamus pertvarkymo susitarimus;
 • pašalinti pertvarkymo kliūtis, kad Europos bankų sistema būtų saugesnė;
 • kuo labiau sumažinti pertvarkymo sąnaudas ir vengti visiško vertės praradimo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant pertvarkymo tikslų;
 • būti iš esmės naudinga mokesčių mokėtojams, bankams ir indėlininkams;
 • skatinti finansinį ir ekonominį stabilumą ES mastu.

Veiklos būdai

Organizuojami dviejų pobūdžių posėdžiai – valdybos ir plenariniai. Balsavimo taisyklėmis šiuose posėdžiuose siekiama poreikio atsižvelgti į visų šalių interesus ir būtinybės užtikrinti veiksmingų sprendimų priėmimą ES lygmeniu pusiausvyros.

Valdybos posėdžiuose priimami pagrindiniai parengiamieji ir darbiniai sprendimai dėl atskirų bankų pertvarkymo, be kita ko, numatant fondo lėšų panaudojimą, ir nacionalinėms institucijoms skirti priemonių įgyvendinimo sprendimai. Šiuose posėdžiuose dalyvauja:

 • pirmininkas,
 • pirmininko pavaduotojas,
 • 4 nuolatiniai nariai,
 • šalies, kurioje įsikūręs sunkumų patiriantis bankas, kompetentingos institucijos.

Priimami atskiri sprendimai dėl pertvarkymo, kuriais gali būti panaudojama iki 5 mlrd. EUR fondo lėšų.

Plenariniuose posėdžiuose gali būti priimami atskiri sprendimai dėl pertvarkymo, kuriais gali būti skiriama didesnė kaip 5 mlrd. EUR fondo lėšų parama.

Bendra pertvarkymo valdyba glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės institucija, kurios pagrindinė užduotis – padėti sukurti bendrą Europos bankų sektoriaus taisyklių sąvadą, kuriame nurodomos tipinės ES finansų įstaigų prudencinės taisyklės. Institucija skatina vienodinti priežiūros praktiką ir vertina ES bankų sektoriaus riziką ir pažeidžiamumą.

Nauda

Bendra pertvarkymo valdyba gali greitai, tinkamai ir proporcingai parengti euro zonos bankų gaivinimo ir pertvarkymo susitarimus. Tikslas – ateityje išvengti gelbėjimo valstybės lėšomis ir perkelti bankų pertvarkymo naštą bankams, kad tai kuo mažiau kainuotų mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai.

 

Kontaktiniai duomenys

Bendra pertvarkymo valdyba(BPV)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top