Europska unija

Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Pregled

 • Uloga: osigurati propisnu sanaciju posrnulih banaka, uz minimalni utjecaj na realno gospodarstvo i na javne financije uključenih zemalja EU-a i ostalih zemalja.
 • Predsjednik: Elke König
 • Partneri: Europski parlament, Europska komisija, Europska središnja banka (ESB), nacionalna sanacijska tijela (NRA-ovi), Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
 • Datum osnivanja: siječanj 2015.
 • Broj zaposlenika: zapošljavanje je još u tijeku (Cilj: najviše 300 zaposlenika do početka 2017.)
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetska stranica: Jedinstveni sanacijski odbor

Jedinstveni sanacijski odbor (SRB) novo je sanacijsko tijelo europske bankovne unije. On je ključni element bankovne unije i njezina jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Njegova je misija osigurati propisnu sanaciju posrnulih banaka, uz što je moguće manji utjecaj na realno gospodarstvo i na javne financije uključenih zemalja EU-a i ostalih zemalja.

Djelokrug

Glavne su mu zadaće sljedeće:

 • uspostavljanje standardnih pravila i postupaka za sanaciju subjekata;
 • donošenje odluka o sanaciji unutar bankovne unije na temelju standardnog postupka (to pomaže održavanju tržišnog povjerenja);
 • uspostavljanje vjerodostojnih i izvedivih planova sanacije;
 • uklanjanje prepreka sanaciji kako bi bankovni sustav u Europi bio sigurniji;
 • smanjenje troškova sanacije na najmanju moguću mjeru i izbjegavanje rušenja vrijednosti osim ako je to nužno za postizanje ciljeva sanacije;
 • pružanje ključnih prednosti poreznim obveznicima, bankama i vlasnicima depozita;
 • promicanje financijske i gospodarske stabilnosti na razini cijelog EU-a.

Način rada

Na temelju dvije sjednice – izvršne i plenarne. Pravilima glasovanja na svakoj sjednici postiže se ravnoteža između potrebe da se u obzir uzmu interesi svih država i potrebe da se osigura poduzimanje učinkovitih odluka na razini EU-a.

Izvršna sjednica – donošenje ključnih pripremnih i operativnih odluka o sanaciji pojedinačnih banaka, uključujući upotrebu Fonda, te odluka upućenih nacionalnim tijelima radi provedbe tih mjera. Na takvim sjednicama sudjeluju:

 • predsjednik,
 • potpredsjednik,
 • četiri stalna člana,
 • tijela iz države u kojoj se nalazi sjedište banke koja se suočava s poteškoćama.

Donose se pojedinačne odluke o sanaciji koje uključuju upotrebu Fonda u iznosima manjima od 5 milijardi EUR.

Plenarna sjednica – nadležna za odlučivanje u pojedinačnim slučajevima sanacije o tome je li potrebna potpora Fonda u iznosima većima od 5 milijardi EUR.

Jedinstveni sanacijski odbor blisko surađuje s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo, čija je glavna zadaća pomoći pri donošenju jedinstvenog europskog pravilnika za bankarstvo, kojim bi se uspostavila standardna bonitetna pravila za financijske institucije u EU-u. Nadzorno tijelo također promiče konvergenciju nadzornih praksa i procjenjuje rizike i slabe točke u bankovnom sektoru u EU-u.

Korisnici

Jedinstveni sanacijski odbor moći će djelovati brzo, primjereno i razmjerno kako bi se uspostavili planovi oporavka i sanacije banaka u Eurozoni. Cilj je izbjeći buduće sanacije javnim sredstvima i teret sanacije prebaciti na same bake, uz minimalne troškove za porezne obveznike i realno gospodarstvo.

 

Kontaktni podaci

Jedinstveni sanacijski odbor(SRB)

Kontaktni podaci

Adresa

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top