Euroopan Unioni

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Perustiedot

 • Tehtävä: varmistaa, että ongelmapankkien kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa mahdollisimman vähän reaalitalouteen sekä pankkiunioniin osallistuvien EU-maiden ja muiden maiden julkiseen talouteen
 • Puheenjohtaja: Elke König
 • Yhteistyötahot: Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki (EKP), kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset, Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
 • Perustettu: tammikuu 2015
 • Henkilöstömäärä: Edelleen käynnistysvaiheessa (Tavoite: enintään 300 työntekijää vuoden 2017 alkuun mennessä)
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on Euroopan pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen. Se on keskeinen osa uutta pankkiunionia ja sen yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Sen tehtävänä on varmistaa, että ongelmapankkien kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa mahdollisimman vähän reaalitalouteen sekä pankkiunioniin osallistuvien EU-maiden ja muiden maiden julkiseen talouteen.

Tehtävät

Kriisinratkaisuneuvoston päätehtävinä on

 1. vahvistaa säännöt ja menettelyt kriisinratkaisua varten
 2. tehdä pankkiunionissa päätöksiä, jotka koskevat kriisinratkaisua; vakiomenettelyn noudattaminen edistää markkinoiden luottamuksen säilymistä
 3. laatia uskottavia ja toteuttamiskelpoisia kriisinratkaisujärjestelyjä
 4. poistaa kriisinratkaisun esteitä ja lisätä Euroopan pankkijärjestelmän turvallisuutta
 5. minimoida kriisinratkaisun kustannukset ja välttää arvon tuhoutuminen paitsi, jos se on välttämätöntä kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi
 6. tarjota merkittäviä etuja, jotka hyödyttävät veronmaksajia, pankkeja ja tallettajia
 7. edistää rahoitusalan ja talouden vakautta EU:n laajuisesti.

Toiminta

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto toimii johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. Kummankin istunnon äänestyssäännöissä pyritään tasapainottamaan tarve ottaa huomioon eri maiden edut ja tarve varmistaa, että EU:n tasolla voidaan tehdä tehokkaita päätöksiä.

Johdon istunnoissa tehdään yksittäisten pankkien kriisinratkaisun valmistelua ja toteutusta koskevat keskeiset päätökset, mukaan luettuina päätökset kriisinratkaisurahaston käytöstä, sekä kansallisille viranomaisille suunnatut toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat päätökset. Johdon istuntoihin osallistuvat

 • puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja
 • 4 pysyvää jäsentä
 • sen maan viranomaiset, jossa vaikeuksissa oleva pankki sijaitsee.

Johdon istunnoissa tehdään yksittäiset päätökset tapauksissa, joissa kriisinratkaisurahastosta tarvittava tuki ei ylitä 5 miljardin euron kynnysarvoa.

Täysistunnoissa tehdään päätökset tapauksissa, joissa kriisinratkaisurahastosta tarvittava tuki ylittää 5 miljardin euron kynnysarvon.

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto toimii tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa. Tämän viranomaisen päätehtävä on laatia rahoituspalvelujen yhteinen eurooppalainen sääntökirja, jossa vahvistetaan yhtenäiset vakavaraisuussäännöt EU:n rahoituslaitoksille. Lisäksi viranomainen edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja arvioi EU:n pankkialan riskejä ja heikkouksia.

Hyötyjät

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto pystyy toteuttamaan nopeita, asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimia euroalueen pankkien elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelyjen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on välttyä tulevaisuudessa pankkien pelastustoimilta ja minimoida veronmaksajille ja reaalitaloudelle aiheutuvat kustannukset. Vastuu kriisinratkaisusta on ensi sijassa pankeilla itsellään.

 

Yhteystiedot

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto(SRB)

Yhteystiedot

Osoite

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top