Den Europæiske Union

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Oversigt

 • Rolle: At sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med minimale omkostninger for realøkonomien og statsfinanserne i de medvirkende EU-lande og øvrige lande
 • Formand: Elke König
 • Partnere: Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB), nationale afviklingsmyndigheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 • Oprettet i: Januar 2015
 • Antal ansatte: Stadig i opstartfasen (Mål: op til 300 i begyndelsen af 2017)
 • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Den Fælles Afviklingsinstans

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) er afviklingsmyndighed for EU's nye bankunion. Det er en hjørnesten i bankunionen og den fælles afviklingsmekanisme. Dens formål er at sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med de mindst mulige omkostninger for realøkonomien og statsfinanserne i de medvirkende EU-lande og øvrige lande

Hvad laver det?

Dens hovedopgaver er:

 • at fastsætte standardregler og -procedurer for afvikling af virksomheder
 • at træffe beslutninger om afvikling inden for bankunionen i henhold til en standardproces - det hjælper med at opretholde markedstilliden
 • at fastsætte troværdige og realistiske afviklingsordninger
 • at fjerne hindringer for afvikling for at gøre bankvæsenet i Europa sikrere
 • at minimere udgifterne til afvikling og undgå værditab, medmindre de er nødvendige for at nå afviklingsmålene
 • at give reelle fordele til skatteydere, banker og indskydere
 • at styrke den finansielle og økonomiske stabilitet i hele EU.

Hvordan arbejder det?

På to slags møder: ledelsesmøder og plenarmøder. Afstemningsreglerne ved møderne holder en ligevægt mellem hensynet til alle landenes interesser og behovet for at kunne træffe effektive beslutninger på EU-plan.

Ledelsesmøderne skal træffe de væsentligste indledende og operationelle beslutninger om afvikling af enkelte banker, herunder brugen af Fonden og afgørelser, der er henvendt til nationale myndigheder om gennemførelse af foranstaltningerne. I disse møder deltager:

 • formanden
 • næstformanden
 • de fire faste medlemmer
 • myndighederne fra det land, hvor den nødlidende bank har hjemsted.

Der vedtages individuelle beslutninger om brug af fonden, når der er tale om beløb under tærsklen på 5 milliarder euro.

Plenarmødet - kan træffe afgørelse i individuelle afviklingssager, om hvorvidt der kræves støtte fra fonden, når der er tale om beløb over tærsklen på 5 milliarder euro.

Den Fælles Afviklingsinstans arbejder tæt sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, hvis hovedopgave er at fastsætte et fælles europæisk regelsæt om bankvirksomhed med standard forsigtighedsregler for pengeinstitutter i EU. Afviklingsinstansen støtter også samordning af tilsynspraksis og vurderer risici og svagheder i bankverdenen i EU.

Hvem har gavn af det?

Den Fælles Afviklingsinstans vil kunne gribe ind - hurtigt, hensigtsmæssigt og i det rette omfang - for at skabe genopretnings- og afviklingsordninger for banker i euroområdet. Formålet er at undgå flere "bankpakker" og placere ansvaret for afvikling hos bankerne med de mindst mulige udgifter for skatteyderne og realøkonomien.

 

Kontakt

Den Fælles Afviklingsinstans(SRB)

Kontakt

Adresse

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Back to top