Europæiske Union

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Oversigt

 • Rolle: At sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med minimale omkostninger for realøkonomien og statsfinanserne i de medvirkende EU-lande og øvrige lande
 • Formand: Elke König
 • Partnere: Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB), nationale afviklingsmyndigheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 • Oprettet i: Januar 2015
 • Antal ansatte: Stadig i opstartfasen (Mål: op til 300 i begyndelsen af 2017)
 • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Den Fælles Afviklingsinstans

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) er afviklingsmyndighed for EU's nye bankunion. Det er en hjørnesten i bankunionen og den fælles afviklingsmekanisme. Dens formål er at sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med de mindst mulige omkostninger for realøkonomien og statsfinanserne i de medvirkende EU-lande og øvrige lande

Hvad laver det?

Dens hovedopgaver er:

 • at fastsætte standardregler og -procedurer for afvikling af virksomheder
 • at træffe beslutninger om afvikling inden for bankunionen i henhold til en standardproces - det hjælper med at opretholde markedstilliden
 • at fastsætte troværdige og realistiske afviklingsordninger
 • at fjerne hindringer for afvikling for at gøre bankvæsenet i Europa sikrere
 • at minimere udgifterne til afvikling og undgå værditab, medmindre de er nødvendige for at nå afviklingsmålene
 • at give reelle fordele til skatteydere, banker og indskydere
 • at styrke den finansielle og økonomiske stabilitet i hele EU.

Hvordan arbejder det?

På to slags møder: ledelsesmøder og plenarmøder. Afstemningsreglerne ved møderne holder en ligevægt mellem hensynet til alle landenes interesser og behovet for at kunne træffe effektive beslutninger på EU-plan.

Ledelsesmøderne skal træffe de væsentligste indledende og operationelle beslutninger om afvikling af enkelte banker, herunder brugen af Fonden og afgørelser, der er henvendt til nationale myndigheder om gennemførelse af foranstaltningerne. I disse møder deltager:

 • formanden
 • næstformanden
 • de fire faste medlemmer
 • myndighederne fra det land, hvor den nødlidende bank har hjemsted.

Der vedtages individuelle beslutninger om brug af fonden, når der er tale om beløb under tærsklen på 5 milliarder euro.

Plenarmødet - kan træffe afgørelse i individuelle afviklingssager, om hvorvidt der kræves støtte fra fonden, når der er tale om beløb over tærsklen på 5 milliarder euro.

Den Fælles Afviklingsinstans arbejder tæt sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, hvis hovedopgave er at fastsætte et fælles europæisk regelsæt om bankvirksomhed med standard forsigtighedsregler for pengeinstitutter i EU. Afviklingsinstansen støtter også samordning af tilsynspraksis og vurderer risici og svagheder i bankverdenen i EU.

Hvem har gavn af det?

Den Fælles Afviklingsinstans vil kunne gribe ind - hurtigt, hensigtsmæssigt og i det rette omfang - for at skabe genopretnings- og afviklingsordninger for banker i euroområdet. Formålet er at undgå flere "bankpakker" og placere ansvaret for afvikling hos bankerne med de mindst mulige udgifter for skatteyderne og realøkonomien.

 

Kontakt: 

Den Fælles Afviklingsinstans(SRB)

Kontakt

Adresse: 

Treurenberg 22
1049 Brussels
Belgium

Keywords: 
Back to top