Europeiska Unionen

Gemensamma företaget Sesar

Gemensamma företaget Sesar

Översikt

Uppgift: Modernisera flygledningen i EU

Direktör: Florian Guillermet

Inrättad: 2007

Antal anställda: 39

Plats: Bryssel (Belgien)

Webbplats: Sesar

Verksamhet

Vad – Bidrar till att modernisera Europas flygledningssystem och förbättrar kostnader, kapacitet, säkerhet och miljöpåverkan.

Hur Samordnar och samlar relevanta forsknings- och utvecklingsresultat i EU och ser till att de omsätts i praktiken.

Organisation

Sesar inrättades genom rådets förordning (EG) nr 219/2007. Företaget kan upprätta offentlig-privata partnerskap som hjälper till med uppgifterna och bidrar ekonomiskt. Partnerskapen finansieras gemensamt av näringslivet och EU.

Styrelsen och direktören sköter Sesars program och utför andra uppgifter. De har 39 heltidsanställda.

Styrelsen består av företrädare för

 • EU-kommissionen
 • Eurocontrol
 • offentlig-privata partnerskap
 • berörda parter från EU:s och medlemsländernas institutioner.

Arbetssätt

Programmen Sesar1 och Sesar2020 samordnar forskning om flygledningstjänster. De är båda innovationsprogram och omfattar följande faser:

 • Förberedande forskning
 • Industriforskning och validering
 • Storskaliga demonstrationer

Sesar genomför också huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten som ska modernisera flygledningen och se till att Sesars forskning och utveckling omsätts i praktiken. Sesar ger dessutom EU-kommissionen experthjälp i alla frågor som rör initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum.

Sesar1 pågår till slutet av 2016 medan Sesar2020 fortsätter med olika offentlig-privata partnerskap fram till 2024.

Målgrupper

Sesar spelar en viktig roll för initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum som gynnar både samhället och de som använder luftrummet. Initiativet rationaliserar det europeiska luftrummet och kommer därför att bidra till

 • lägre kostnader
 • mindre miljöpåverkan
 • ökad kapacitet
 • ett effektivare trafikledningssystem med kortare restider och bättre säkerhet.
Kontaktuppgifter till

Gemensamma företaget Sesar

Kontaktuppgifter till

Adress

Gemensamma företaget Sesar
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tfn
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top