Evropska unija

Skupno podjetje SESAR

Skupno podjetje SESAR

Pregled

Naloga: Modernizacija upravljanja zračnega prometa

Izvršni direktor: Florian Guillermet

Ustanovitev: 2007

Število zaposlenih: 39

Sedež: Bruselj (Belgija)

Spletišče: Skupno podjetje SESAR

Naloge

Kaj: pripomore k modernizaciji upravljanja zračnega prometa in tako vpliva na stroške, zmogljivost in varnost prometa ter varstvo okolja.

Kako: koordinira in povezuje vse ustrezne raziskovalne in razvojne dejavnosti v EU in skrbi za učinkovito uporabo rezultatov raziskav v tem sektorju.

Struktura

Skupno podjetje SESAR je nastalo na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007. Svoje naloge in financiranje izvaja s pomočjo javno–zasebnih partnerstev, v katerih finančno sodelujeta industrija in EU.

Glavna izvršna organa sta upravni odbor in izvršni direktor, ki vodita programe SESAR in opravljata druge naloge. Zaposlenih s polnim delovnim časom je 39.

V odboru so predstavniki:

 • Evropske komisije
 • Eurocontrola
 • javno–zasebnih partnerstev
 • deležnikov iz institucij EU in nacionalnih institucij

Delovanje

Programa SESAR1 in SESAR2020 skrbita za koordinacijo raziskovalnih dejavnosti na področju upravljanja zračnega prometa. Oba sta nekakšen „inovacijski vod„ z naslednjimi fazami:

 • predhodne raziskave
 • industrijske raziskave in validacija
 • obsežne predstavitve

Skupno podjetje SESAR tudi pripravlja in izvaja osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa, ki je namenjen modernizaciji upravljanja in uporabi raziskovalnih rezultatov SESAR. Evropski komisiji ponuja strokovno pomoč pri vseh drugih vprašanjih v zvezi s pobudo o enotnem evropskem nebu.

Program SESAR1 se bo zaključil konec leta 2016, program SESAR2020 pa se bo nadaljeval z novimi javno–zasebnimi partnerstvi do leta 2024.

Koristi

Skupno podjetje SESAR ima ključno vlogo pri uresničevanju pobude EU o enotnem evropskem nebu, v širšem pomenu pobude prinaša velike socialne koristi in koristi za uporabnike v zračnem prometu. Z enotnim evropskim nebom bomo dobili racionaliziran evropski zračni prostor in s tem:

 • nižje stroške
 • manjši vpliv na okolje
 • večjo zmogljivost
 • učinkovitejši sistem upravljanja zračnega prometa in posledično krajši čas in večjo varnost potovanja
Kontaktni podatki

Skupno podjetje SESAR

Kontaktni podatki

Naslov

Skupno podjetje SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top