Európska únia

Spoločný podnik SESAR

Spoločný podnik SESAR

Prehľad

Úloha: Modernizácia manažmentu letovej prevádzky

Výkonný riaditeľ: Florian Guillermet

Rok vzniku: 2007

Počet zamestnancov: 39

Sídlo: Brusel (Belgicko)

Webové sídlo: Spoločný podnik SESAR

Úlohy

Čo – pomáha pri modernizácii európskeho systému manažmentu letovej prevádzky, pričom znižuje náklady a zlepšuje kapacitu, bezpečnosť a životné prostredie.

Ako koordináciou a sústredením všetkého relevantného úsilia v oblasti výskumu a vývoja v rámci EÚ, a teda zabezpečením, že výsledky výskumu sa v tejto oblasti uplatňujú účinne.

Štruktúra

Spoločný podnik SESAR bol zriadený podľa nariadenia Rady (ES) č. 219/2007. Môže vytvárať verejno-súkromné partnerstvá, financované spoločne priemyslom a EÚ, s cieľom vykonávať svoje úlohy a rozdeľovať finančné prostriedky.

Správna rada a úrad výkonného riaditeľa, hlavné výkonné riadiace orgány, spravujú programy SESAR a vykonávajú ďalšie úlohy. Podnik má 39 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok.

Rada pozostáva zo zástupcov:

 • Európskej komisie,
 • organizácie Eurocontrol,
 • verejno-súkromných partnerstiev,
 • zainteresovaných strán z EÚ a vnútroštátnych inštitúcií.

Fungovanie

Programy SESAR1 a SESAR2020 koordinujú výskum v oblasti manažmentu letovej prevádzky (ATM). Obidva programy sú štruktúrované ako „inovačné vedenie“ s týmito fázami postupnosti:

 • predbežný prieskum,
 • priemyselný výskum a overovanie,
 • veľmi rozsiahle demonštrácie.

Spoločný podnik SESAR takisto udržiava a vykonáva európsky riadiaci plán ATM na modernizáciu manažmentu letovej prevádzky a prepojenie výskumu a vývoja SESAR s jeho zavádzaním do praxe. Naďalej poskytuje špecializovanú podporu Európskej komisii vo všetkých ostatných záležitostiach, ktoré sa týkajú iniciatívy Jednotné európske nebo.

Program SESAR1 potrvá do konca roku 2016, pričom program SESAR2020 bude pokračovať s inými členmi verejno-súkromných partnerstiev do roku 2024.

Kto má z činnosti osoh

Spoločný podnik SESAR zohráva zásadnú úlohu pri vykonávaní iniciatívy Jednotné európske nebo. Prináša preto významné sociálne výhody a pozitíva pre používateľov vzdušného priestoru v kontexte širšej iniciatívy. Prostredníctvom racionalizácie európskeho vzdušného priestoru Jednotné európske nebo pomôže:

 • znížiť náklady,
 • obmedziť vplyv na životné prostredie,
 • zvýšiť kapacitu,
 • zefektívniť systém manažmentu letovej prevádzky, čo by malo priaznivý vplyv aj na skrátenie cestovného času a zlepšenie bezpečnosti.
Kontaktné údaje

Spoločný podnik SESAR

Kontaktné údaje

Adresa

Spoločný podnik SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top