Uniunea Europeană

Întreprinderea comună SESAR

Întreprinderea comună SESAR

Prezentare generală

Rol: modernizarea managementului traficului aerian

Director executiv: Florian Guillermet

Înființare: 2007

Angajați: 39

Sediu: Bruxelles (Belgia)

Site: Întreprinderea comună SESAR

Ce face

Ce face - contribuie la modernizarea sistemului de management al traficului aerian în Europa, aducând îmbunătățiri în termeni de costuri, capacitate, securitate și impact asupra mediului.

Cum - prin coordonarea și reunirea tuturor eforturilor relevante de cercetare și dezvoltare existente la nivelul UE, ceea ce garantează o implementare eficientă a rezultatelor cercetării.

Structură

Întreprinderea comună SESAR a fost înființată în baza Regulamentului (CE) nr. 219/2007 al Consiliului. Poate să creeze parteneriate între sectorul public și cel privat, finanțate în comun de industria de profil și de UE, care să ajute la efectuarea sarcinilor și la alocarea de fonduri.

Consiliul de administrație și biroul directorului executiv răspund de gestionarea programelor SESAR și de îndeplinirea altor tipuri de sarcini. Numărul de angajați se ridică la 39.

Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai următoarelor entități:

 • Comisia Europeană
 • Eurocontrol
 • parteneriate public-privat
 • părți interesate din UE și din instituțiile naționale.

Cum funcționează

Programele SESAR 1 și SESAR 2020 coordonează cercetarea în domeniul managementului traficului aerian. Ambele sunt structurate pentru a favoriza inovarea și includ următoarele etape:

 • cercetare exploratorie
 • cercetare și validare industrială
 • demonstrații la scară largă.

Întreprinderea comună SESAR menține și implementează planul general european de management al traficului aerian, al cărui obiectiv este să modernizeze managementul traficului aerian și să faciliteze punerea în practică a proiectelor de cercetare și dezvoltare derulate de SESAR. Continuă să furnizeze sprijin de specialitate Comisiei Europene cu privire la toate aspectele legate de inițiativa „cerul unic european”.

SESAR 1 se va încheia la sfârșitul anului 2016, în timp ce SESAR 2020 va continua până în 2024, cu diverșii membri ai parteneriatului public-privat.

Beneficiari

Întreprinderea comună SESAR are un rol esențial în procesul de implementare a „cerului unic european”. Prin urmare, aduce beneficii semnificative membrilor societății și utilizatorilor spațiului aerian în contextul mai larg al inițiativei. Prin raționalizarea spațiului aerian, „cerul unic european”:

 • va reduce costurile
 • va limita impactul asupra mediului
 • va contribui la creșterea capacității
 • va spori eficiența sistemului de management al traficului aerian, aducând beneficii precum reducerea timpului de călătorie și îmbunătățirea siguranței.
Date de contact

Întreprinderea comună SESAR

Date de contact

Adresă

Întreprinderea comună SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top