Unia Europejska

Wspólne przedsięwzięcie SESAR

Wspólne przedsięwzięcie SESAR

Informacje ogólne

Funkcja: Modernizacja zarządzania ruchem lotniczym

Dyrektor wykonawczy: Florian Guillermet

Rok powstania: 2007

Liczba pracowników: 39

Siedziba: Bruksela (Belgia)

Strona internetowa: Wspólne przedsięwzięcie SESAR

Zakres działalności

Zadania – wspieranie modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym poprzez poprawę wydajności pod względem kosztów, przepustowości i bezpieczeństwa oraz ograniczenie wpływu na środowisko naturalne.

Metody  koordynowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych związanych z ruchem lotniczym w UE, aby zagwarantować skuteczne stosowanie wyników badań w praktyce.

Struktura

Wspólne przedsięwzięcie SESAR powstało na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 219/2007. W celu wypełniania swoich obowiązków i wydatkowania funduszy organ ten może tworzyć partnerstwa publiczno-prywatne, współfinansowane przez branżę oraz UE.

Rada administracyjne i gabinet dyrektora wykonawczego, najważniejsze organy zarządzające wspólnym przedsięwzięciem SESAR, zarządzają programami realizowanymi przez agencję i wykonują inne zadania. Stan zatrudnienia to 39 ekwiwalentów pełnego czasu pracy.

Rada składa się z przedstawicieli:

 • Komisji Europejskiej
 • Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol)
 • partnerstw publiczno-prywatnych
 • zainteresowanych stron z instytucji unijnych i krajowych.

Metody działania

Programy SESAR1 i SESAR2020 koordynują działania badawczo-rozwojowe z zakresu zarządzania ruchem lotniczym. Oba programy działają w oparciu o system promujący innowacyjność, w ramach którego można wyróżnić następujące fazy:

 • działania badawcze
 • badania przemysłowe i walidacja
 • działania demonstracyjne na dużą skalę.

Wspólne przedsięwzięcie SESAR wdraża również centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym, którego celem jest modernizacja zarządzania ruchem lotniczym i połączenia działań badawczo-rozwojowych z zastosowaniami praktycznymi. SESAR udziela specjalistycznego wsparcia Komisji Europejskiej we wszystkich kwestiach związanych z inicjatywą „jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej”.

Realizacja programu SESAR1 potrwa do końca 2016 r., natomiast SESAR2020 będzie kontynuowany z udziałem różnych partnerstw publiczno-prywatnych aż do roku 2024.

Korzyści

Wspólne przedsięwzięcie SESAR odgrywa zasadniczą rolę we wdrażaniu unijnej inicjatywy „jednolita europejska przestrzeń powietrzna”. Dlatego przynosi znaczące korzyści społeczne użytkownikom transportu lotniczego w szerszym kontekście inicjatywy. Dzięki racjonalizacji ruchu lotniczego w Europie inicjatywa jednolita europejska przestrzeń powietrzna”:

 • zmniejsza koszty
 • zmniejsza wpływ na środowisko
 • zwiększa przepustowość
 • zwiększa efektywność systemu zarządzania ruchem powietrznym, co skraca czas podróży i zwiększa bezpieczeństwo.
Dane kontaktowe

Wspólne przedsięwzięcie SESAR

Dane kontaktowe

Adres

Wspólne przedsięwzięcie SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Faks
+32 2 507 80 01
Back to top