Europese Unie

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

In het kort

Rol: Modernisering van het luchtverkeersbeheer

Directeur: Florian Guillermet

Opgericht: 2007

Medewerkers: 39

Locatie: Brussel (België)

Website: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

Taken

SESAR helpt het Europese luchtverkeersbeheer te moderniseren. Dit zal leiden tot kostenbesparing, capaciteitsverhoging en beperking van de milieu-effecten.

Daartoe coördineert en concentreert SESAR het onderzoek en de ontwikkelingen in de EU op ATM-gebied, zodat de resultaten zo veel mogelijk toepassing in de praktijk vinden.

Structuur

De Gemeenschappelijke Onderneming SESAR is opgericht bij Verordening (EG) 219/2007 van de Raad. SESAR kan publiek-private partnerschappen oprichten die gezamenlijk door de industrie en de EU worden gefinancierd om te helpen bij de taakuitvoering en de verdeling van de middelen.

SESAR staat onder leiding van de raad van bestuur en de directie, die de programma's van SESAR beheren en ook voor andere taken verantwoordelijk zijn. In totaal biedt SESAR werk aan 39 mensen (voltijdsequivalenten).

De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • de Europese Commissie
 • Eurocontrol
 • publiek-private partnerschappen
 • belanghebbende partijen binnen de EU-instellingen en nationale instanties

Werkwijze

De programma's SESAR1 en SESAR2020 coördineren het onderzoek naar het luchtverkeersbeheer (ATM). Ze zijn opgezet als een "innovatiepijplijn" met de volgende maturiteitsfases:

 • verkennend onderzoek
 • industrieel onderzoek en validering
 • grootschalige demonstratieprojecten

SESAR beheert en implementeert ook het Europees ATM-masterplan voor de modernisering van het luchtverkeersbeheer en de toepassing van de O&O-resultaten van SESAR in de praktijk. SESAR zal de Europese Commissie ook blijven adviseren over andere aspecten van het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Het programma SESAR1 loopt tot eind 2016, terwijl SESAR2020 met andere publiek-private partners nog doorloopt tot 2024.

Wie is erbij gebaat

De Gemeenschappelijke Onderneming SESAR speelt een belangrijke rol bij de toepassing van het initiatief gericht op een gemeenschappelijk Europees luchtruim (de "Single European Sky"). In dit verband vormt zij een belangrijke aanwinst, zowel in maatschappelijk opzicht als voor de gebruikers in de luchtvaart. Door het Europees luchtruim te rationaliseren kan dit Single European Sky-initiatief:

 • kosten besparen
 • de milieu-impact verminderen
 • de capaciteit verhogen
 • het luchtverkeersbeheer efficiënter maken, wat tot kortere reistijden en een hogere veiligheid leidt.
Contact

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

Contact

Adres

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top