Eiropas Savienība

Kopuzņēmums SESAR

Īss apraksts

Uzdevums: modernizēt gaisa satiksmes pārvaldību

Izpilddirektors: Florians Gijerme (Florian Guillermet)

Dibināšanas gads: 2007

Darbinieku skaits: 39

Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)

Tīmekļa vietne: Kopuzņēmums SESAR

Ko šī iestāde dara?

Tas palīdz modernizēt gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu Eiropā, samazinot izmaksas, palielinot jaudu, drošību un mazinot ietekmi uz vidi.

Tas saskaņo pētniecības un attīstības darbības ES, lai garantētu, ka pētījumu rezultātus efektīvi piemēro uz vietas.

Struktūra

Kopuzņēmums SESAR tika izveidots ar Padomes Regulu (EK) 219/2007. Lai sekmīgi tiktu īstenoti kopuzņēmuma uzdevumi un atvēlēti līdzekļi, tas var veidot publiskā un privātā sektora partnerības, ko kopīgi finansē aviācijas nozare un ES.

valde un izpilddirektora birojs, kas ir galvenie pārvaldes orgāni, vada programmas SESAR un pilda citus uzdevumus. Personālu veido 39 darbinieki (pilnslodzes ekvivalentos).

Valdē ir pārstāvji no:

 • Eiropas Komisijas,
 • Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontroles),
 • publiskā un privātā sektora partnerībām,
 • kā arī ieinteresētās personas no ES un valstu iestādēm.

Kā šī iestāde strādā?

Programmas SESAR1 un SESAR2020 koordinē pētījumus gaisa satiksmes pārvaldības jomā. Tās abas ir strukturētas kā “inovācijas instrumenti” ar šādām fāzēm:

 • izlūkojoši zinātniskie pētījumi,
 • rūpnieciski zinātniskie pētījumi un validēšana,
 • ļoti liela mēroga demonstrējumu darbības.

Kopuzņēmuma SESAR ziņā ir arī atbalstīt un īstenot Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplānu, lai modernizētu gaisa satiksmes pārvaldību un sasaistītu SESAR pētniecības un izstrādes darbības ar to rezultātu praktisku izmantojumu. Tas turpina sniegt specializētu atbalstu Eiropas Komisijai visos pārējos jautājumos, kas saistīti ar iniciatīvu “vienotā Eiropas gaisa telpa”.

SESAR1 beigs darbību 2016. gada beigās, bet SESAR2020 kopā ar dažādiem publiskā un privātā sektora partnerību dalībniekiem turpinās darboties līdz 2024. gadam.

Kas ir ieguvēji?

Kopuzņēmumam SESAR ir svarīgi uzdevumi ES iniciatīvas “Eiropas vienotā gaisa telpa” īstenošanā. Tāpēc tas nodrošina svarīgas sociālas priekšrocības, un plašākas iniciatīvas kontekstā ieguvēji ir arī gaisa telpas lietotāji. Racionalizējot Eiropas gaisa telpu, iniciatīva “Eiropas vienotā gaisa telpa” palīdzēs:

 • samazināt izmaksas,
 • mazināt ietekmi uz vidi,
 • vairot jaudu,
 • padarīt gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu efektīvāku, dodot iespēju saīsināt ceļā pavadīto laiku, un nostiprināt drošību.
Kontaktinformācija

Kopuzņēmums SESAR

Kontaktinformācija

Adrese

Kopuzņēmums SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Ta-lr
+32 2 507 80 00
Fakss
+32 2 507 80 01
Back to top