Europos Sąjunga

Bendroji įmonė SESAR

Bendroji įmonė SESAR

Apžvalga

Vaidmuo: oro eismo valdymo modernizavimas

Vykdomasis direktorius: Florian Guillermet

Įsteigta: 2007 m.

Darbuotojų skaičius: 39

Vieta: Briuselis (Belgija)

Interneto svetainė: Bendroji įmonė SESAR

Veikla

Ką daro? Padeda modernizuoti Europos oro eismo valdymo sistemą, optimizuodama sąnaudas, pajėgumus, saugą ir poveikį aplinkai.

Kaip? Koordinuodama ir sutelkdama visas susijusias ES mokslinių tyrimų ir plėtros pastangas ir taip užtikrindama, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų veiksmingai pritaikomi praktikoje.

Struktūra

Bendroji įmonė SESAR buvo įsteigta Tarybos reglamentu (EB) 219/2007. Ji gali steigti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, bendrai finansuojamas pramonės ir ES atstovų, kurios padėtų jai vykdyti savo pareigas ir skirstyti lėšas.

Jos administracinė valdyba ir vykdomojo direktoriaus biuras – pagrindiniai vykdomieji organai – administruoja SESAR programas ir vykdo kitas pareigas. Įmonėje dirbančių darbuotojų užimtumas atitinka 39 visos darbo dienos darbo vietas.

Valdybą sudaro šių subjektų atstovai:

 • Europos Komisijos,
 • Eurokontrolės,
 • viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių,
 • ES ir nacionalinių institucijų suinteresuotųjų šalių.

Veiklos būdai

Pagal programas SESAR1 ir SESAR2020 koordinuojami moksliniai oro eismo valdymo (OEV) tyrimai. Abi programos sudaro „inovacijų kanalą“. Yra nustatyti šie darbo pažangos etapai:

 • bandomųjų mokslinių tyrimų veikla,
 • pramoniniai moksliniai tyrimai ir patvirtinimas,
 • labai plataus masto demonstravimas.

Bendroji įmonė SESAR taip pat prižiūri ir įgyvendina Europos OEV pagrindinį planą, kuriuo siekiama modernizuoti oro eismo valdymą ir padėti diegti SESAR mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje. Ji toliau teikia specialistų paramą Europos Komisijai visais kitais klausimais, susijusiais su iniciatyva „Bendras Europos dangus“.

Programa „SESAR1“ bus vykdoma iki 2016 m. pabaigos, o „SESAR2020“ veikla su įvairiais viešųjų ir privačiųjų partnerysčių nariais bus tęsiama iki 2024 m.

Nauda

Bendroji įmonė SESAR atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant ES iniciatyvą „Bendras Europos dangus“. Dėl to ji teikia didelę socialinę naudą ir yra naudinga oro erdvės naudotojams, kaip platesnės iniciatyvos dalis. Dėl Europos oro erdvės racionalizavimo vykdant iniciatyvą „Bendras Europos dangus“:

 • sumažės sąnaudos,
 • sumažės poveikis aplinkai,
 • padidės pajėgumai,
 • oro eismo valdymo sistema taps našesnė, be kita ko, sutrumpės kelionės laikas ir bus sustiprintas saugumas.
Kontaktiniai duomenys

Bendroji įmonė SESAR

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Bendroji įmonė SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top