Europska unija

Zajedničko poduzeće SESAR

Zajedničko poduzeće SESAR

Pregled

Uloga: modernizacija upravljanja zračnim prometom

Izvršni direktor: Florian Guillermet

Godina osnivanja: 2007.

Broj zaposlenika: 39

Sjedište: Bruxelles (Belgija)

Internetska stranica: Zajedničko poduzeće SESAR

Djelokrug

Što – olakšavanje modernizacije europskog sustava upravljanja zračnim prometom kojom se stvaraju poboljšanja u područjima troškova, sigurnosti i utjecaja na okoliš.

Kako  usklađivanjem i objedinjavanjem svih relevantnih mjera u području istraživanja i razvoja u EU-u, čime se u praksi osigurava djelotvorna primjena rezultata istraživanja.

Struktura

Zajedničko poduzeće (SESAR) osnovano je Uredbom vijeća (EZ) 219/2007. Ono može osnivati javno-privatna partnerstva, koja zajednički financiraju sektor i EU, kako bi lakše obavljalo svoje zadaće i isplaćivalo sredstva.

Upravni odbor i Ured izvršnog direktora, njegova glavna tijela za izvršno upravljanje, upravljaju SESAR-ovim programima i obavljaju druge dužnosti. Broj ugovornog osoblja je 39, iskazano ekvivalentima punog radnog vremena.

Odbor se sastoji od predstavnika:

 • Europske komisije;
 • Eurocontrola;
 • javno-privatnih partnerstava;
 • zainteresiranih dionika iz institucija EU-a i pojedinačnih država.

Način rada

Programima SESAR 1 i SESAR2020. koordinira se istraživanje u području upravljanja zračnim prometom (ATM). Oba su strukturirani kao „niz inovacijskih aktivnosti” sa sljedećim projektnim fazama:

 • razmatračko istraživanje;
 • industrijsko istraživanje i potvrđivanje;
 • demonstracijski projekti velikih razmjera.

Osim toga, Zajedničko poduzeće SESAR održava i provodi Glavni plan upravljanja europskim zračnim prometom čija je svrha modernizirati upravljanje zračnim prometom i povezati SESAR-ovo istraživanje i razvoj s primjenom u praksi. Ono nastavlja osiguravati specijalističku podršku Europskoj komisiji u svim ostalim tematskim područjima inicijative „Jedinstveno europsko nebo”.

SESAR 1 će se provoditi do kraja 2016., dok će se SESAR2020. nastaviti provoditi u suradnji s različitim dionicima javno-privatnog partnerstva do 2024.

Korisnici

Zajedničko poduzeće SESAR ima ključnu ulogu u provedbi EU-ove inicijative „Jedinstveno europsko nebo”. Stoga se njegovim doprinosom postižu znatne koristi za društvo i korisnike zračnog prostora u kontekstu šire inicijative. Racionalizacijom u sustavu europskog zračnog prostora inicijativom Jedinstveno europsko nebo”:

 • smanjit će se troškovi;
 • smanjit će se utjecaj na okoliš;
 • povećat će se kapaciteti;
 • povećat će se učinkovitost sustava upravljanja zračnim prometom, čime će se pridonijeti kraćem trajanju putovanja i poboljšanju sigurnosti.
Kontaktni podaci

Zajedničko poduzeće SESAR

Kontaktni podaci

Adresa

Zajedničko poduzeće SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Faks
+32 2 507 80 01
Back to top