Euroopan Unioni

SESAR-yhteisyritys

SESAR-yhteisyritys

Perustiedot

Tehtävä: Ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistaminen

Pääjohtaja: Florian Guillermet

Perustettu: 2007

Henkilöstömäärä: 39

Toimipaikka: Bryssel (Belgia)

Verkkosivusto: SESAR Joint Undertaking

Tehtävät

SESAR-yhteisyrityksen tehtävänä on tukea eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän nykyaikaistamista, parantaa sen kustannustehokkuutta, kapasiteettia ja turvallisuutta sekä pienentää ympäristövaikutuksia.

Yhteisyritys koordinoi ja keskittää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa EU:ssa. Se varmistaa myös, että tutkimustuloksia sovelletaan tehokkaasti ilmaliikenteen hallinnassa.

Rakenne

SESAR-yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 219/2007. Se voi muodostaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuuksia, jotka auttavat tehtävien suorittamisessa ja varojen jakamisessa. Yhteistyökumppanuuksien rahoitukseen osallistuvat ilmaliikenneala ja EU yhdessä.

Yhteisyrityksen hallintoneuvosto ja pääjohtaja vastaavat SESAR-ohjelmien hallinnoinnista. Niiden alaisuudessa toimii 39 työntekijää.

Hallintoneuvostossa ovat edustettuina:

 • Euroopan komissio
 • Eurocontrol
 • yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet
 • ilmailualan EU-elimet ja kansalliset elimet.

Toiminta

SESAR1- ja SESAR2020 -ohjelmien avulla koordinoidaan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusta. Kummankin puitteissa luodaan ja pidetään vireillä innovatiivisia hankkeita, joissa edetään seuraavasti:

 • kartoittava tutkimus
 • teollinen tutkimus ja validointi
 • laajamittaiset demonstraatiot

SESAR-yhteisyritys toteuttaa myös Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmaa, jossa tähdätään alan nykyaikaistamiseen ja SESAR-ohjelmien tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten hyödyntämiseen. Yhteisyritys antaa Euroopan komissiolle asiantuntija-apua kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa (Single European Sky) koskevaan aloitteeseen.

SESAR1-ohjelma jatkuu vuoden 2016 loppuun, ja SESAR2020-hanketta jatketaan erilaisissa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuskokoonpanoissa vuoteen 2024.

Hyötyjät

SESAR-yhteisyritys on keskeisessä asemassa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan EU-aloitteen täytäntöönpanossa. Tämän laajemman aloitteen yhteydessä se tarjoaa merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä ja etuja ilmatilan käyttäjille. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen tavoitteena on järkeistää Euroopan ilmaliikenteen hallintaa, joka:

 • vähentää kustannuksia
 • pienentää ympäristövaikutuksia
 • lisää kapasiteettia
 • tehostaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmää, joka lyhentää matka-aikoja ja parantaa turvallisuutta.
Yhteystiedot

SESAR-yhteisyritys

Yhteystiedot

Osoite

SESAR-yhteisyritys
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

P.
+32 2 507 80 00
F.
+32 2 507 80 01
Back to top