Euroopa Liit

Ühisettevõte SESAR

Ülevaade

Ülesanne: lennuliikluse korralduse ajakohastamine

Tegevdirektor: Florian Guillermet

Asutatud: 2007

Töötajate arv: 39

Asukoht: Brüssel (Belgia)

Veebisait: Ühisettevõte SESAR

Tegevusvaldkonnad

SESARi ülesanne on ajakohastada Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi, parandades selle kulutõhusust, läbilaskevõimet ja ohutust ning vähendades keskkonnamõju.

Selleks kooskõlastab ühisettevõte kogu asjakohast teadus- ja arendustegevust ELis ning loob koostöövõimalusi, et teadustöö tulemusi saaks lennundusvaldkonnas ka edukalt ellu viia.

Struktuur

Ühisettevõte SESAR loodi nõukogu määrusega (EÜ) nr 219/2007. SESAR võib oma kohustuste täitmiseks ja vahendite kasutamiseks luua avaliku ja erasektori partnerlusi, mida rahastavad ühiselt lennundusvaldkonna eraettevõtted ja Euroopa Liit.

SESARi programme haldavad ja muid kohustusi täidavad selle haldusnõukogu ning tegevdirektori büroo, kes on ühisettevõtte peamised täitevorganid. Nende alluvuses töötab 39 inimest (täistööajale taandatuna).

Haldusnõukogusse kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

 • Euroopa Komisjon
 • Eurocontrol
 • avaliku ja erasektori partnerlused
 • ELi institutsioonide ja liikmesriikide ametiasutuste huvitatud isikud

Töömeetodid

Lennuliikluse korraldamise alast teadustööd kooskõlastatakse programmide SESAR1 ja SESAR2020 alusel. Mõlema programmi ülesehituse aluseks on „innovatsioonitsükkel”, mis koosneb järgmistest etappidest:

 • ettevalmistav teadustöö;
 • tööstusuuringud ja tulemuste kinnitamine;
 • väga laiaulatuslikud katsetused.

SESAR haldab ja rakendab ka Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava, mille alusel ajakohastatakse lennuliikluse korraldust ning viiakse SESARi teadus- ja arendustegevuse tulemused praktiliste rakendusteni. Samuti annab ühisettevõte pidevalt nõu Euroopa Komisjonile kõikides muudes küsimustes, mis on seotud algatusega „Ühtne Euroopa taevas”.

Programm SESAR1 kestab 2016. aasta lõpuni, SESAR2020 aga jätkab koostööd avaliku ja erasektori partnerlustega kuni 2024. aastani.

Kasusaajad

SESARil on oluline roll ELi algatuse „Ühtne Euroopa taevas” rakendamisel. Seeläbi toob ta laiemas kontekstis märkimisväärset sotsiaalset kasu lennureisijatele. Algatus Ühtne Euroopa taevas” muudab Euroopa õhuruumi kasutamise ratsionaalsemaks ning see toob kaasa:

 • väiksemad kulud;
 • väiksema keskkonnamõju;
 • suurema läbilaskevõime;
 • võimaluse muuta lennuliikluse korraldamise süsteem paremaks ning lühendada seeläbi reisimisele kuluvat aega ja muuta lendamine ohutumaks.
Kontaktandmed

Ühisettevõte SESAR

Kontaktandmed

Aadress

Ühisettevõte SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Faks
+32 2 507 80 01
Back to top