Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινή επιχείρηση SESAR

Κοινή επιχείρηση SESAR

Σύντομη παρουσίαση

Ρόλος: Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Εκτελεστικός διευθυντής: Florian Guillermet

Έτος ίδρυσης: 2007

Αριθμός υπαλλήλων: 39

Θέση: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Ιστότοπος: SESAR Joint Undertaking

Τι κάνει

Τι – συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης, βελτιώνοντας το κόστος, τη δυναμικότητα, την ασφάλεια και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Πώς  συντονίζοντας και συνδυάζοντας όλες τις σχετικές προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης εντός της ΕΕ, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην πράξη.

Δομή

Η κοινή επιχείρηση SESAR ιδρύθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου. Μπορεί να δημιουργεί συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με κοινή χρηματοδότηση από τη βιομηχανία και την ΕΕ, για την εκτέλεση των καθηκόντων της και την εκταμίευση κονδυλίων.

Το διοικητικό της συμβούλιο και το γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή –τα κύρια όργανα εκτελεστικής διακυβέρνησης– μεταξύ άλλων καθηκόντων διαχειρίζονται τα προγράμματα SESAR. Η SESAR διαθέτει προσωπικό 39 ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης.

Το συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους:

 • της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • του Eurocontrol
 • συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
 • ενδιαφερόμενων μερών από ευρωπαϊκά & εθνικά όργανα.

Πώς λειτουργεί

Τα προγράμματα SESAR1 και SESAR2020 συντονίζουν την έρευνα στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM). Και τα δύο προγράμματα έχουν τη δομή «αγωγών καινοτομίας» με τις ακόλουθες φάσεις ωρίμανσης:

 • αναγνωριστική έρευνα
 • βιομηχανική έρευνα & επικύρωση
 • πολύ μεγάλης κλίμακας επιδείξεις

Επίσης, η κοινή επιχείρηση SESAR υποστηρίζει και εφαρμόζει το γενικό σχέδιο για την ευρωπαϊκή ATM σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τη σύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης με την εφαρμογή. Εξακολουθεί να παρέχει ειδική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με την πρωτοβουλία του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού».

Το πρόγραμμα SESAR1 διαρκεί έως το τέλος του 2016, ενώ το πρόγραμμα SESAR2020 θα συνεχιστεί με διαφορετικά μέλη συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2024.

Ποιοι ωφελούνται

Η κοινή επιχείρηση SESAR διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» της ΕΕ. Ως εκ τούτου, αποφέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη, καθώς και οφέλη για τους χρήστες του εναέριου χώρου στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας. Με τον εξορθολογισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» θα συμβάλει στα εξής:

 • μείωση του κόστους
 • μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • αύξηση δυναμικότητας
 • αποτελεσματικότερο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, με οφέλη όπως μικρότεροι χρόνοι ταξιδιού & βελτίωση της ασφάλειας.
Στοιχεία επικοινωνίας

Κοινή επιχείρηση SESAR

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Κοινή επιχείρηση SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Τηλ
+32 2 507 80 00
Φαξ
+32 2 507 80 01
Back to top