Europæiske Union

SESAR-fællesforetagendet

SESAR-fællesforetagendet

Oversigt

Rolle: Modernisering af lufttrafikstyringen

Administrerende direktør: Florian Guillermet

Oprettet i: 2007

Antal ansatte: 39

Placering: Bruxelles (Belgien)

Website: SESAR-fællesforetagendet

Hvad laver det?

Hvad: SESAR bidrager til at modernisere Europas lufttrafikstyringssystem ved at nedbringe omkostningerne, øge kapaciteten og sikkerheden og reducere miljøbelastningen.

Hvordan: SESAR samler og koordinerer alle forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ATM i EU og sikrer på den måde, at forskningsresultaterne udnyttes effektivt i praksis.

Struktur

SESAR-fællesforetagendet blev oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) 219/2007. SESAR kan etablere offentligt-private partnerskaber, der finansieres i fællesskab af industrien og EU, til at udføre sine opgaver og udbetale midler.

Dets bestyrelse og den administrerende direktørs kontor, som er de ledende forvaltningsorganer, administrerer i fællesskab SESAR-programmerne og udfører andre opgaver. De har tilsammen et personale på 39 fuldtidsækvivalenter.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra:

 • Europa-Kommissionen
 • Eurocontrol
 • offentligt-private partnerskaber
 • interessenter fra EU og nationale institutioner

Hvordan arbejder det?

Programmerne SESAR1 og SESAR2020 koordinerer forskningen i lufttrafikstyring (ATM). Begge programmer fungerer som "innovations-pipelines" med følgende faser:

 • sonderende forskning
 • industriel forskning og validering
 • demonstrationer i meget stor skala

SESAR-fællesforetagendet vedligeholder og gennemfører desuden den europæiske ATM-masterplan for modernisering af lufttrafikstyringen og anvendelse af SESAR-forskning og -udvikling i praksis. Endelig yder SESAR fortsat ekspertstøtte til Kommissionen på alle andre områder med tilknytning til initiativet "det fælles europæiske luftrum".

SESAR1 løber til udgangen af 2016, mens SESAR2020 vil fortsætte med forskellige offentligt-private partnerskabsmedlemmer indtil 2024.

Hvem har gavn af det?

SESAR-fællesforetagendet spiller en væsentlig rolle i gennemførelsen af EU's initiativ "det fælles europæiske luftrum". SESAR har derfor betydelig samfundsmæssig nytteværdi og gavner luftrumsbrugerne som en del af dette bredere initiativ. Ved at rationalisere brugen af det europæiske luftrum gør "det fælles europæiske luftrum" det muligt at:

 • reducere omkostningerne
 • nedbringe miljøbelastningen
 • øge kapaciteten
 • effektivisere lufttrafikstyringssystemerne, hvilket bl.a. betyder kortere rejsetider og forbedret sikkerhed.
Kontakt

SESAR-fællesforetagendet

Kontakt

Adresse

SESAR-fællesforetagendet
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tlf.
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top