Evropská unie

Společný podnik SESAR

Společný podnik SESAR

Přehled

Úloha: Modernizace uspořádání letového provozu

Výkonný ředitel: Florian Guillermet

Rok zřízení: 2007

Počet zaměstnanců: 39

Sídlo: Brusel (Belgie)

Internetové stránky: společný podnik SESAR

Náplň činnosti

Úkolem SESARu je modernizovat evropský systém řízení letového provozu, a to zvýšením jeho kapacity a bezpečnosti a snížením nákladů a dopadu na životní prostředí.

Ke splnění tohoto úkolu se má dojít prostřednictvím koordinace (a sdružení) veškerého příslušného výzkumu a vývoje v rámci EU. Tím se zajistí, aby byly výsledky výzkumu účinně uplatňovány v praxi.

Struktura

Společný podnik SESAR byl zřízen nařízením Rady (ES) č. 2019/2007. V jeho rámci lze vytvářet partnerství veřejného a soukromého sektoru financovaná společně ze strany průmyslu a orgánů EU, a to s cílem usnadnit výkon jeho povinností a přidělovat finanční prostředky.

Řízením programů SESAR a prováděním dalších úkolů se zabývají hlavní výkonné řídící orgány – správní rada a kancelář výkonného ředitele. Ty mají dohromady k dispozici 39 stálých zaměstnanců.

Správní rada se skládá ze zástupců:

 • Evropské komise
 • úřadu Eurocontrol
 • partnerství veřejného a soukromého sektoru
 • zúčastněných stran z orgánů EU a vnitrostátních institucí

Způsob fungování

Programy SESAR1 a SESAR2020 slouží ke koordinaci výzkumu v oblasti uspořádání letového provozu (ATM). Oba jsou strukturovány jako tzv. „inovační pipeline“ a jsou rozdělené na tyto fáze:

 • předběžný výzkum
 • průmyslový výzkumu a jeho ověření
 • rozsáhlé demonstrační provozy

Společný podnik SESAR se rovněž podílí na realizaci evropského hlavního plánu ATM na modernizaci uspořádání letového provozu a propojení výzkumu a vývoje SESAR s jeho zaváděním. I nadále poskytuje specializované poradenství Evropské Komisi ohledně všech ostatních záležitostí týkajících se iniciativy „jednotné evropské nebe“.

Program SESAR1 potrvá do konce roku 2016, zatímco SESAR2020 poběží s různými členy partnerství veřejného a soukromého sektoru až do roku 2024.

Pro koho znamená přínos

Společný podnik SESAR hraje zásadní roli při provádění iniciativy EU s názvem „jednotné evropské nebe“. Má proto značný sociální přínos pro uživatele vzdušného prostoru. Díky racionalizaci evropského vzdušného prostoru se iniciativou„jednotné evropské nebe“ dosáhne:

 • snížení nákladů
 • snížení dopadu na životní prostředí
 • zvýšení kapacity
 • zefektivnění systému řízení letového provozu, který mimo jiné přinese zvýšení bezpečnosti a kratší dobu cestování.
Kontaktní údaje

Společný podnik SESAR

Kontaktní údaje

Adresa

Společný podnik SESAR
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Back to top