European Union website, the official EU website

EU:s satellitcentrum (Satcen)

EU:s satellitcentrum (Satcen)

Översikt: 
 • Uppgift: Stödja den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att tillhandahålla tjänster som bygger på rymdtillgångar och kompletterande data
 • Direktör: Pascal Legai
 • Partner: Europeiska utrikestjänsten, EU-kommissionen, Europeiska försvarsbyrån, Europeiska rymdorganisationen och andra institutioner och internationella organisationer
 • Inrättad: 2002 (Västeuropeiska unionens satellitcentrum 1993–2001)
 • Antal anställda: 115
 • Plats: Torrejón de Ardoz (Spanien)
 • Webbplats:  EU:s satellitcentrum Visa översättning av föregående länk English (en)

EU:s satellitcentrum bidrar med underlag till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det innebär att byrån tillhandahåller produkter och tjänster som bygger på rymdtillgångar och kompletterande data, t.ex. satellitbilder och flygbilder och relaterade tjänster.

Verksamhet

EU:s satellitcentrum ger beslutsfattare tidiga varningar om potentiella kriser så att de kan vidta diplomatiska, ekonomiska och humanitära åtgärder i god tid och bättre planera sina insatser. Byrån arbetar under överinseende av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s utrikesrepresentant sköter den operativa ledningen.

Organisation

Byråns direktör rapporterar till en styrelse som leds av EU:s utrikesrepresentant eller hennes företrädare. Styrelsen består av en företrädare för varje EU-land och en för kommissionen. Styrelsen sammanträder minst två gånger om året men extramöten kan hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Organisationsschema Visa översättning av föregående länk English (en)

Arbetssätt

Satellitcentrumet tillhandahåller följande tjänster:

 • Geospatiala upplysningar Visa översättning av föregående länk English (en) : Beroende på uppdrag analyserar man kritisk infrastruktur, militär kapacitet eller massförstörelsevapen, eller annan data. Uppgifterna stöder humanitära uppdrag, beredskapsplanering och allmän brotts- och säkerhetsövervakning.
 • Utbildning Visa översättning av föregående länk English (en) : Byrån anordnar särskilda kurser för bildanalytiker om
  • geospatiala upplysningar (Geoint)
  • SAR-data (syntetisk radarbildframställning)
  • Imint (bildunderättelser)
  • bildanalys av kärnbränslecykeln och nukleära vapenrelaterade anläggningar
  • SketchUp
  • in situ-kurser
 • Kapacitetsutveckling Visa översättning av föregående länk English (en)

Byrån genomför projekt och deltar i program som ska förbättra eller utveckla ny kapacitet.

Man samarbetar också på andra EU-områden, både med institut i EU-länderna och med länder och instiutioner utanför EU.

Målgrupper

 • Europeiska utrikestjänsten
 • EU-länderna
 • EU:s uppdrag och insatser
 • EU-kommissionen
 • Länder utanför EU och internationella organisationer, t.ex. FN, Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Nato.
Kontaktuppgifter till: 

Europeiska unionens satellitcentrum(Satcen)

Kontaktuppgifter till

Tfn: 
+34 91 678 60 00
Fax: 
+34 91 678 60 06