Europeiska Unionen

EU:s satellitcentrum (Satcen)

EU:s satellitcentrum (Satcen)

Översikt

 • Uppgift: Stödja den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att tillhandahålla tjänster som bygger på rymdtillgångar och kompletterande data
 • Direktör: Pascal Legai
 • Partner: Europeiska utrikestjänsten, EU-kommissionen, Europeiska försvarsbyrån, Europeiska rymdorganisationen och andra institutioner och internationella organisationer
 • Inrättad: 2002 (Västeuropeiska unionens satellitcentrum 1993–2001)
 • Antal anställda: 115
 • Plats: Torrejón de Ardoz (Spanien)
 • Webbplats:  EU:s satellitcentrum

EU:s satellitcentrum bidrar med underlag till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det innebär att byrån tillhandahåller produkter och tjänster som bygger på rymdtillgångar och kompletterande data, t.ex. satellitbilder och flygbilder och relaterade tjänster.

Verksamhet

EU:s satellitcentrum ger beslutsfattare tidiga varningar om potentiella kriser så att de kan vidta diplomatiska, ekonomiska och humanitära åtgärder i god tid och bättre planera sina insatser. Byrån arbetar under överinseende av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s utrikesrepresentant sköter den operativa ledningen.

Organisation

Byråns direktör rapporterar till en styrelse som leds av EU:s utrikesrepresentant eller hennes företrädare. Styrelsen består av en företrädare för varje EU-land och en för kommissionen. Styrelsen sammanträder minst två gånger om året men extramöten kan hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Organisationsschema

Arbetssätt

Satellitcentrumet tillhandahåller följande tjänster:

 • Geospatiala upplysningar: Beroende på uppdrag analyserar man kritisk infrastruktur, militär kapacitet eller massförstörelsevapen, eller annan data. Uppgifterna stöder humanitära uppdrag, beredskapsplanering och allmän brotts- och säkerhetsövervakning.
 • Utbildning: Byrån anordnar särskilda kurser för bildanalytiker om
  • geospatiala upplysningar (Geoint)
  • SAR-data (syntetisk radarbildframställning)
  • Imint (bildunderättelser)
  • bildanalys av kärnbränslecykeln och nukleära vapenrelaterade anläggningar
  • SketchUp
  • in situ-kurser
 • Kapacitetsutveckling

Byrån genomför projekt och deltar i program som ska förbättra eller utveckla ny kapacitet.

Man samarbetar också på andra EU-områden, både med institut i EU-länderna och med länder och instiutioner utanför EU.

Målgrupper

 • Europeiska utrikestjänsten
 • EU-länderna
 • EU:s uppdrag och insatser
 • EU-kommissionen
 • Länder utanför EU och internationella organisationer, t.ex. FN, Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Nato.
Kontaktuppgifter till

Europeiska unionens satellitcentrum(Satcen)

Kontaktuppgifter till

Tfn
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Back to top