Evropska unija

Satelitski center Evropske unije

Satelitski center Evropske unije

Pregled

 • Naloga: podpora skupni zunanji in varnostni politiki s storitvami, ki temeljijo na dejavnosti v vesolju in sekundarnih virih.
 • Direktor: Pascal Legai
 • Partnerji: Evropska služba za zunanje delovanje, Evropska komisija, Evropska obrambna agencija, Evropska vesoljska agencija ter druge institucije in mednarodne organizacije
 • Ustanovitev: 2002 (Satelitski center Zahodne Evropske unije, 1993–2001)
 • Število zaposlenih: 115
 • Sedež: Torrejón de Ardoz (Španija)
 • Spletišče:  EU SatCen

Satelitski center Evropske unije (SatCen) s svojimi storitvami podpira postopek odločanja EU ter ukrepe v okviru evropske skupne zunanje in varnostne politike. Opravlja storitve, pri katerih uporablja satelitsko infrastrukturo in sekundarne informacije, vključno s satelitskimi posnetki in posnetki iz zraka, in druge storitve.

Naloge

Center, ki ga nadzoruje Politični in varnostni odbor in ga operativno vodi visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, skrbi za zgodnje opozarjanje na potencialne krize ter tako načrtovalcem politike omogoča, da pravočasno sprejmejo diplomatske, ekonomske in humanitarne ukrepe, vključno s splošnim načrtovanjem posega.

Struktura

Direktor Centra poroča upravnemu odboru, ki mu predseduje visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ali njegov namestnik. V upravnem odboru sedijo po en predstavnik iz vsake države EU in predstavnik Evropske komisije. Predsednik skliče odbor najmanj dvakrat na leto, lahko tudi na zahtevo vsaj tretjine članov.

Organizacijska shema

Delovanje

Center opravlja naslednje storitve:

 • geoprostorski podatki: glede na posamezno nalogo center pripravlja analizo kritične infrastrukture, vojaških zmogljivosti, orožja za množično uničevanje in drugih zadev. Podpira misije humanitarne pomoči, načrtovanje ukrepov v izrednih razmerah, splošni nadzor nad kriminalnimi dejavnostmi in varnostjo.
 • usposabljanje: Center vodi specializirane tečaje za analitike slikovnih podatkov:
  • geoprostorski podatki – tečaj GEOINT
  • sintetično odprtinski radar – tečaj SAR
  • slikovni podatki – tečaj IMINT
  • slikovna analiza jedrskega gorivnega cikla in objektov, povezanih z jedrskim orožjem – tečaj Nuclear
  • tečaj računalniškega programa Sketchup
  • tečaji in-situ
 • pobude za razvijanje zmogljivosti

Center izvaja projekte in sodeluje v programih, ki se ukvarjajo z razvijanjem novih in izpopolnjevanjem obstoječih zmogljivosti.

Sodeluje tudi pri drugih dejavnostih EU, in sicer tako z institucijami v državah EU kot z državami, organizacijami in organi zunaj EU.

Koristi

 • Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS)
 • Države EU
 • Misije in operacije EU
 • Evropska komisija
 • Države zunaj EU in mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi (OZN), Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW), Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE), Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), Organizacija severnoatlantske pogodbe (NATO)
Kontaktni podatki

Satelitski center Evropske unije(Satcen)

Kontaktni podatki

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Back to top