Európska únia

Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen)

Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen)

Prehľad

 • Úloha: podpora spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) poskytovaním služieb, ktoré sú založené na vesmírnych aktívach a sprievodných údajoch
 • Riaditeľ: Pascal Legai
 • Partneri: Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Európska komisia, Európska obranná agentúra, Európska vesmírna agentúra a iné inštitúcie a medzinárodné organizácie
 • Rok zriadenia: 2002 (satelitné stredisko Západoeurópskej únie od roku 1993 do roku 2001)
 • Počet zamestnancov: 115
 • Sídlo: Torrejón de Ardoz (Španielsko)
 • Webové sídlo:  Satelitné stredisko EÚ

Satelitné stredisko EÚ (SatCen) podporuje rozhodovací proces a činnosti EÚ v kontexte spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Znamená to poskytovanie produktov a služieb, ktoré sú založené na využívaní vesmírnych aktív a sprievodných údajov vrátane satelitných a leteckých snímok a súvisiacich služieb.

Úlohy

Pod dohľadom Politického a bezpečnostného výboru a pod operačným riadením vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku poskytuje SatCen subjektom s rozhodovacou právomocou včasné varovanie o potenciálnych krízach. To im umožňuje prijímať diplomatické, hospodárske a humanitárne opatrenia vrátane všeobecného plánovania intervencie v primeranom čase.

Štruktúra

Riaditeľ strediska SatCen podáva správy správnej rade, ktorej predsedá vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) alebo jej zástupca. Rada pozostáva z jedného zástupcu z každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie. Predseda zvoláva správnu radu aspoň dvakrát do roka a takisto na požiadanie aspoň tretiny členov.

Organizačná štruktúra strediska SatCen

Fungovanie

Poskytuje tieto služby:

 • Geopriestorové spravodajstvo: v závislosti od zverenej úlohy SatCen analyzuje kritickú infraštruktúru, vojenské kapacity alebo zbrane hromadného ničenia, príp. iné záležitosti. Podporuje misie humanitárnej pomoci, plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a všeobecný dohľad v oblasti trestnej činnosti a bezpečnosti.
 • Odbornú prípravu: SatCen poskytuje špecializovanú odbornú prípravu pre analytikov snímok. Ide o tieto kurzy:
  • geopriestorové spravodajstvo (GEOINT),
  • radar so syntetickým otvorom (SAR),
  • spravodajstvo pomocou snímok (IMINT),
  • analýza jadrového palivového cyklu a zariadení súvisiacich s jadrovými zbraňami pomocou snímok,
  • SketchUp,
  • kurzy in situ.
 • Iniciatívy na rozvoj spôsobilostí

SatCen realizuje projekty a zúčastňuje sa na programoch zameraných na rozvoj nových alebo zlepšenie existujúcich spôsobilostí.

V súvislosti s inými činnosťami EÚ spolupracuje s inštitúciami v krajinách EÚ, ako aj s krajinami, organizáciami a subjektmi mimo EÚ.

Kto má z činnosti osoh

 • Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
 • Krajiny EÚ
 • Misie a operácie EÚ
 • Európska komisia
 • Krajiny mimo EÚ a medzinárodné organizácie, ako je Organizácia Spojených národov, Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Kontaktné údaje

Satelitné stredisko Európskej únie(Satcen)

Kontaktné údaje

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Back to top