Uniunea Europeană

Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen)

Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen)

Prezentare generală

 • Rol: sprijină politica externă și de securitate comună (PESC) furnizând servicii care se bazează pe mijloace spațiale și date colaterale
 • Director: Pascal Legai
 • Parteneri: Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia Europeană, Agenția Europeană de Apărare, Agenția Spațială Europeană și alte instituții și organizații internaționale
 • Înființare: 2002 (Centrul Satelitar al Uniunii Europei Occidentale, din 1993 până în 2001)
 • Angajați: 115
 • Sediu: Torrejón de Ardoz (Spania)
 • Site:  EU SatCen

Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen) ajută UE să ia decizii și să acționeze în contextul politicii externe și de securitate comună. În acest sens, oferă produse și servicii care se bazează pe exploatarea mijloacelor spațiale și a datelor colaterale. Este vorba, în special, de exploatarea imaginilor din satelit și aeriene și a serviciilor conexe.

Ce face

Sub supravegherea Comitetului politic și de securitate și sub îndrumarea operațională a Înaltului Reprezentant al UE pentru politica externă și de securitate, SatCen le trimite responsabililor politici alerte timpurii cu privire la crize potențiale. Acest lucru le permite să ia măsuri diplomatice, economice și umanitare în timp util și le dă posibilitatea de a planifica intervențiile.

Structură

Directorul SatCen se află în subordinea unui Consiliu de administrație prezidat de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) sau de reprezentantul acestuia. Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și un delegat al Comisiei. Consiliul este convocat de către președinte de minimum două ori pe an și la cererea a cel puțin o treime dintre membrii acestuia.

Organigrama SatCen

Cum funcționează

SatCen oferă următoarele servicii:

 • Informații geospațiale: în funcție de sarcina primită, SatCen analizează aspecte precum capacitățile militare, infrastructura critică sau armele de distrugere în masă. Sprijină misiunile de ajutor umanitar, planificarea pentru situații de urgență și supravegherea în domeniul securității și criminalității generale.
 • Formare: SatCen organizează cursuri specializate privind analiza imaginilor, în următoarele domenii:
  • informații geospațiale (GEOINT)
  • radar cu apertură sintetică (SAR)
  • colectarea de informații secrete prin satelit (IMINT)
  • analiza imaginilor pentru instalațiile din ciclul combustibilului nuclear și instalațiile de armament nuclear
  • cursul Sketchup
  • stagii
 • Inițiative de dezvoltare a capacităților

SatCen desfășoară proiecte și participă la programe al căror scop este să dezvolte noi capacități și să le îmbunătățească pe cele existente.

Se implică și în alte activități derulate la nivel european, cooperând atât cu instituțiile și țările din UE, cât și cu organizații și organisme din afara Uniunii.

Beneficiari

 • Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)
 • Țările UE
 • Misiunile și operațiunile UE
 • Comisia Europeană
 • Țările terțe și organizațiile internaționale, cum ar fi ONU, Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) și NATO.
Date de contact: 

Centrul Satelitar al Uniunii Europene(Satcen)

Date de contact

Tel: 
+34 91 678 60 00
Fax: 
+34 91 678 60 06
Keywords: 
Back to top