Unia Europejska

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)

Informacje ogólne

 • Funkcja: wspiera wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB), świadcząc usługi oparte na zasobach kosmicznych i danych dodatkowych
 • Dyrektor: Pascal Legai
 • Partnerzy: Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Komisja Europejska, Europejska Agencja Obrony, Europejska Agencja Kosmiczna i inne instytucje i organizacje międzynarodowe
 • Rok założenia: 2002 (Centrum Satelitarne Unii Zachodnioeuropejskiej od 1993 r. do 2001 r.)
 • Liczba pracowników: 115
 • Siedziba: Torrejón de Ardoz (Hiszpania)
 • Strona internetowa:  EU SatCen

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen) wspiera unijny proces decyzyjny oraz działania UE w ramach europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Oznacza to, że zapewnia ono produkty i usługi oparte na wykorzystaniu potencjału kosmicznego i danych dodatkowych, w tym zdjęć satelitarnych i lotniczych, oraz podobne usługi.

Zakres działalności

Pod nadzorem Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz przewodnictwem operacyjnym Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa SatCen wcześnie ostrzega polityków przed możliwymi kryzysami. Umożliwia im to podejmowanie działań dyplomatycznych, gospodarczych i humanitarnych w odpowiednim czasie, a także ogólne planowanie działań.

Struktura

Dyrektor centrum podlega zarządowi, na którego czele stoi wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub jego przedstawiciel. W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego kraju UE i jeden delegat Komisji. Przewodniczący zwołuje zebranie zarządu co najmniej dwa razy w roku, a także na żądanie co najmniej jednej trzeciej jego członków.

Schemat organizacyjny centrum

Metody działania

Centrum zapewnia następujące usługi:

 • Wywiad geoprzestrzenny: W zależności od otrzymanego zadania SatCen analizuje infrastrukturę krytyczną, potencjał wojskowy lub broń masowego rażenia, lub inne kwestie. Wspiera misje pomocy humanitarnej, planowanie ewentualnościowe oraz nadzór ogólny w dziedzinie przestępczości i bezpieczeństwa.
 • Szkolenie: SatCen organizuje specjalistyczne szkolenia dla specjalistów w zakresie analizy obrazów:
  • wywiad geoprzestrzenny (GEOINT)
  • obrazowanie przy użyciu radaru z syntetyczną aperturą (SAR)
  • rozpoznawanie obrazowe (IMINT)
  • analiza obrazowa jądrowego cyklu paliwowego i obiektów związanych z bronią jądrową (Nuclear)
  • obsługa programu SketchUp
  • kursy w terenie
 • Inicjatywy ma rzecz rozwoju zdolności

SatCen prowadzi projekty mające na celu opracowanie nowych zdolności lub ulepszenie istniejących i uczestniczy w programach realizowanych w tym samym celu.

Bierze również udział w innych działaniach UE, zarówno we współpracy z instytucjami w krajach UE, jak i krajami, organizacjami i podmiotami spoza UE.

Korzyści

 • Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ)
 • krajom UE
 • uczestnikom misji i operacji prowadzonych przez UE
 • Komisji Europejskiej
 • krajom spoza UE i organizacjom międzynarodowym, takim jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) i Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
Dane kontaktowe: 

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej(Satcen)

Dane kontaktowe

Tel: 
+34 91 678 60 00
Faks: 
+34 91 678 60 06
Keywords: 
Back to top