Europese Unie

Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)

Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)

In het kort

 • Rol: ondersteuning van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid met satellietdiensten
 • Directeur: Pascal Legai
 • Partners: Europese Dienst voor extern optreden, Europese Commissie, Europees Defent
 • Opgericht: 2002 (als opvolger van het in 1993 opgerichte Satellietcentrum van de West-Europese Unie)
 • Medewerkers: 115
 • Locatie: Torrejón de Ardoz (Spanje)
 • Website:  EU SatCen

Het Satellietcentrum van de Europese Unie ondersteunt besluitvorming en actie in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Daartoe levert het producten en diensten op basis van het gebruik van ruimte-infrastructuur en aanverwante gegevens, zoals satellietbeelden en luchtfoto's.

Taken

Onder het toezicht van het Politiek en Veiligheidscomité en de operationele leiding van de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid waarschuwt SatCen de besluitvormers al in een vroeg stadium voor mogelijke crisissituaties. Die kunnen dan tijdig op diplomatiek, economisch en humanitair vlak actie ondernemen, bijvoorbeeld via een algemeen interventieplan.

Structuur

De directeur van SatCen legt verantwoording af aan de raad van bestuur, voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (of haar plaatsvervanger). De raad van bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger per EU-land en een afgevaardigde van de Commissie. De voorzitter roept het bestuur minstens tweemaal per jaar bijeen of wanneer minstens een derde van de bestuursleden dit vragen.

Organigram SatCen

Werkwijze

SatCen levert de volgende diensten:

 • Geospatiale inlichtingendiensten: afhankelijk van de opdracht brengt SatCen kritische infrastructuren, militaire slagkracht van massavernietigingswapens en andere zaken in kaart. Het helpt ook bij humanitaire missies en noodplanning, en volgt criminele activiteiten en en veiligheidsrisico's.
 • Opleiding: SatCent verzorgt gespecialiseerde opleidingen voor beeldanalisten:
  • cursus geospatiale inlichtingen (GEOINT)
  • cursus synthetische-apertuurradar (SAR)
  • inlichtingenverzameling via beelden (IMINT)
  • cursus beeldanalyse splijtstofcyclus- en kernwapeninstallaties (Nuclear)
  • cursus Sketchup
  • in situ-cursussen
 • Capaciteitsontwikkeling

SatCen doe mee aan projecten en programma's om nieuwe capaciteiten te ontwikkelen en bestaande te verbeteren.

Het werkt bovendien bij andere EU-activiteiten samen met instellingen in EU-landen en met landen, organisaties en instanties buiten de EU.

Wie is erbij gebaat

 • de Europese Dienst voor extern optreden (EEAS)
 • de EU-landen
 • de EU-missies en -operaties
 • de Europese Commissie
 • landen buiten de EU en internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
Contact

Satellietcentrum van de Europese Unie(Satcen)

Contact

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Back to top