Europska unija

Satelitski centar Europske unije (Satcen)

Satelitski centar Europske unije (Satcen)

Pregled

 • Uloga: podupirati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) pružanjem usluga svoje infrastrukture u svemiru i dodatnih podataka
 • Direktor: Pascal Legai
 • Partneri: Europska služba za vanjsko djelovanje, Europska komisija, Europska obrambena agencija, Europska svemirska agencija te druge institucije i međunarodne organizacije
 • Godina osnivanja: 2002. (Satelitski centar Zapadnoeuropske unije od 1993. do 2001.)
 • Broj zaposlenika: 115
 • Sjedište: Torrejón de Ardoz (Španjolska)
 • Internetska stranica:  EU Satcen

Satelitski centar Europske unije (Satcen) podupire postupke donošenja odluka EU-a i djelovanje u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a. To se postiže osiguravanjem proizvoda i usluga uporabom infrastrukture u svemiru i dodatnih podataka, uključujući satelitske snimke i snimke iz zraka, te povezanih usluga.

Djelokrug

Pod nadzorom Političkog i sigurnosnog odbora i u skladu s operativnim smjernicama koje daje Visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Satcen osigurava donositeljima odluka rano upozoravanje na moguće krize. To im omogućuje da pravodobno poduzmu diplomatske, gospodarske i humanitarne mjere, uključujući i izradu općenitih planova za intervenciju.

Struktura

Direktor Satcena odgovoran je Upravi kojom predsjedava Visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) ili njegov/njezin predstavnik. Uprava se sastoji od po jednog predstavnika svake države članice te jednog predstavnika Komisije. Predsjednik saziva Upravu najmanje dvaput godišnje i na zahtjev najmanje jedne trećine njezinih članova.

Organigram Satcena

Način rada

On pruža sljedeće usluge:

 • Geoprostorno obavještajno djelovanje Ovisno o primljenoj zadaći, Satcen analizira kritičnu infrastrukturu, vojne sposobnosti i oružja za masovno uništenje ili druge predmete. Podupire humanitarne misije, planiranje za nepredviđene okolnosti, praćenje općeg kriminala i sigurnosni nadzor.
 • Osposobljavanje: Satcen osigurava specijaliziranu obuku analitičarima snimaka:
  • tečaj za geoprostorno obavještajno djelovanje (GEOINT)
  • tečaj za upotrebu radara sa sintetskom antenom (SAR)
  • tečaj za obavještajno prikupljanje snimaka (IMINT)
  • tečaj za analizu snimaka radi otkrivanja ciklusa nuklearnoga goriva i objekata povezanih s nuklearnih oružjem
  • tečajevi uporabom alata Sketchup
  • terenski tečajevi
 • inicijative za razvijanje sposobnosti

Satcen provodi projekte i sudjeluje u programima osmišljenima za razvoj novih kapaciteta ili poboljšanje postojećih.

On surađuje u okviru ostalih aktivnosti EU-a s institucijama u državama članicama EU-a te sa zemljama, organizacijama i tijelima izvan EU-a.

Korisnici

 • Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
 • države članice EU-a
 • misije i operacije EU-a
 • Europska komisija
 • zemlje izvan EU-a te međunarodne organizacije kao što su Ujedinjeni narodi, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW), Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Organizacija sjevernoatlantskog ugovora (NATO).
Kontaktni podaci

Satelitski centar Europske unije(Satcen)

Kontaktni podaci

Tel
+34 91 678 60 00
Faks
+34 91 678 60 06
Back to top