Euroopan Unioni

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)

Perustiedot

 • Tehtävä: tarjoaa avaruudessa toimivaan laitteistoon perustuvia palveluita ja tietoa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tueksi
 • Johtaja: Pascal Legai
 • Yhteistyökumppanit: Euroopan ulkosuhdehallinto, Euroopan komissio, Euroopan puolustusvirasto, Euroopan avaruusjärjestö ja muut EU-toimielimet sekä kansainväliset järjestöt
 • Perustettu: 2002 (vuosina 1993–2001: Länsi-Euroopan unionin satelliittikeskus)
 • Henkilöstömäärä: 115
 • Sijainti: Torrejón de Ardoz (Espanja)
 • Verkkosivusto:  EU:n satelliittikeskus

EU:n satelliittikeskuksen tavoitteena on tukea EU:n toimintaa ja päätöksentekoa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Satelliittikeskuksen tuottama aineisto ja palvelut perustuvat avaruuteen sijoitettujen välineiden ja niihin liittyvien tietojen, kuten satelliitti- ja ilmakuvien, hyödyntämiseen.

Tehtävät

Satelliittikeskus toimii EU:n neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean valvonnassa, ja sen operationaalisesta johdosta vastaa EU:n ulkoasiainedustaja. Keskuksen tehtävänä on antaa päättäjille varhaisvaroituksia mahdollisista kriisitilanteista. Tämä tukee EU:n kriisinhallintatyötä ja esimerkiksi diplomaattisten, taloudellisten ja humanitaaristen toimien suunnittelua.

Rakenne

Satelliittikeskuksen johtaja raportoi johtokunnalle, jonka puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasiainedustaja tai hänen edustajansa. Johtokunnassa on yksi jäsen kustakin EU-maasta ja yksi Euroopan komissiosta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi se kokoontuu, jos vähintään kolmasosa sen jäsenistä sitä pyytää.

Organisaatiokaavio

Toiminta

Satelliittikeskus tarjoaa seuraavia palveluja:

 • Geospatiaalinen tiedustelu: Toimeksiannosta riippuen satelliittikeskus tarkastelee esimerkiksi kriittistä infrastruktuuria, sotilaallisia voimavaroja tai joukkotuhoaseita. Se tukee humanitaarisen avun operaatioita, valmiussuunnitelmia sekä yleistä rikollisuuden ja turvallisuuden valvontaa.
 • Koulutus: Satelliittikeskus tarjoaa seuraavanlaista kuva-analyysikoulutusta:
  • geospatiaalisen tiedustelutiedon (GEOINT) kurssi
  • SAR-tutkakurssi
  • kuvallisen tiedustelutiedon (IMINT) kurssi
  • ydinpolttoainekierron ja ydinaseistukseen liittyvien laitosten kuvallisen analyysin kurssi
  • SketchUp-kurssi
  • räätälöidyt kurssit
 • Kehityshankkeet

Satelliittikeskus on mukana alansa kehityshankkeissa ja -ohjelmissa.

Se tekee yhteistyötä muiden EU-elinten, EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden, järjestöjen ja elinten kanssa.

Hyötyjät

 • Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)
 • EU-maat
 • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan operaatiot
 • Euroopan komissio
 • EU:n ulkopuoliset maat ja kansainväliset järjestöt, kuten Yhdistyneet kansakunnat, Kemiallisten aseiden kieltojärjestö (OPCW), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) ja Pohjois-Atlantin puolustusliitto (Nato).
Yhteystiedot

Euroopan unionin satelliittikeskus(EUSK)

Yhteystiedot

P.
+34 91 678 60 00
F.
+34 91 678 60 06
Back to top