Euroopa Liit

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen)

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen)

Ülevaade

 • Ülesanne: toetab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat (ÜVJP), osutades kosmosevaradel ja nendega seotud andmetel põhinevaid teenuseid
 • Direktor: Pascal Legai
 • Partnerid: Euroopa välisteenistus, Euroopa Komisjon, Euroopa Kaitseagentuur, Euroopa Kosmoseagentuur ning muud institutsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid
 • Asutatud: 2002 (aastatel 1993–2001 Lääne-Euroopa Liidu Satelliidikeskus)
 • Töötajate arv: 115
 • Asukoht: Torrejón de Ardoz (Hispaania)
 • Veebisait:  EL Satcen

Euroopa Liidu Satelliidikeskus Satcen toetab ELi otsuste tegemist ja meetmete võtmist Euroopa ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. See tähendab kosmosevarade ja nendega seotud andmete, sealhulgas satelliit- ja aerokujutiste ning seotud teenuste kasutamisest tulenevate toodete pakkumist ja teenuste osutamist.

Tegevusvaldkonnad

Satcen osutab otsusetegijatele poliitika- ja julgeolekukomitee järelevalve all ning vastavalt Euroopa Liidu ühise välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegevusjuhistele võimalikest kriisidest varajase hoiatamise teenust. See võimaldab neil võtta aegsasti diplomaatilisi, majanduslikke ja humanitaarmeetmeid, sh sekkumist üldiselt kavandada.

Struktuur

Satceni direktor annab oma tegevusest aru juhatusele, mille tööd juhib Euroopa Liidu ühise välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja või tema esindaja. Juhatusse kuuluvad üks esindaja igast ELi riigist ja üks komisjoni esindaja. Esimees kutsub juhatuse kokku vähemalt kaks korda aastas ning vähemalt ühe kolmandiku liikmete taotlusel.

Satceni organisatsiooniskeem

Töömeetodid

Satcen osutab järgmisi teenuseid.

 • Georuumiline luure: sõltuvalt esitatud ülesandest analüüsib Satcen kriitilisi taristuid, sõjalist suutlikkust või massihävitusrelvi või muid asjaolusid. See toetab humanitaarabimissioone, hädaolukorra lahendamise plaanide koostamist ning üldist kuritegude ja julgeolekujärelevalvet.
 • Koolitus: Satcen korraldab kujutiste analüüsija erialakoolitusi:
  • georuumilise luure (GEOINT) koolitus;
  • sünteetilise apertuuriga radari (SAR) koolitus;
  • piltluure (IMINT) koolitus;
  • tuumkütusetsükli ja tuumarelvadega seotud rajatiste (Nuclear) kujutiste analüüsimise koolitus;
  • SketchUp koolitus;
  • kohapealsed koolitused.
 • Võimearendusalgatused

Satcen viib ellu projekte või osaleb programmides, mille eesmärk on arendada uusi võimalusi või parandada olemasolevaid.

Ta teeb koostööd seoses muude ELi algatustega nii ELi riikide institutsioonide kui ka muude kui ELi riikide ning nende organisatsioonide ja asutustega.

Kasusaajad

 • Euroopa välisteenistus (EEAS)
 • ELi riigid
 • ELi missioonid ja tegevus
 • Euroopa Komisjon
 • ELi mittekuuluvad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW), Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE), Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO).
Back to top