Den Europæiske Union

EU-Satellitcentret (SatCen)

EU-Satellitcentret (SatCen)

Oversigt

 • Rolle: Støtter den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) ved at levere tjenester baseret på rumaktiver og supplerende data
 • Direktør: Pascal Legai
 • Partnere: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Forsvarsagentur, Den Europæiske Rumorganisation og andre institutioner og internationale organisationer
 • Oprettet i: 2002 (fra 1993 til 2001: Den Vesteuropæiske Unions satellitcenter)
 • Antal ansatte: 115
 • Sted: Torrejón de Ardoz (Spanien)
 • Website:  EU-Satellitcentret

EU-Satellitcentret (SatCen) støtter EU's beslutningstagen og tiltag i forbindelse med Europas fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det gør det ved at levere produkter og tjenesteydelser baseret på udnyttelse af rumaktiver og supplerende data, herunder satellitbilleder og luftfotos, og relaterede ydelser.

Hvad laver det?

Under tilsyn af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og under den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks operative ledelse varsler SatCen beslutningstagerne om potentielle kriser. Det giver dem mulighed for at træffe diplomatiske, økonomiske og humanitære foranstaltninger i god tid, herunder almindelig planlægning af indgreb.

Struktur

SatCens direktør rapporterer til en bestyrelse under ledelse af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik eller hendes repræsentant. Bestyrelsen består af en repræsentant fra hvert EU-land og en delegeret fra Kommissionen. Formanden indkalder bestyrelsen mindst to gange om året og desuden efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne.

SatCens organigram

Hvordan arbejder det?

Centret leverer følgende tjenester:

 • Geospatiale efterretninger: Alt efter opgaven, analyserer SatCen kritisk infrastruktur, militære kapaciteter, masseødelæggelsesvåben eller andre anliggender. Det støtter humanitære bistandsopgaver, beredskabsplanlægning og generel kriminalitets- og sikkerhedsovervågning.
 • Uddannelse: SatCen tilbyder specialiserede kurser for billedanalytikere:
  • Kurser i geospatiale efterretninger (GEOINT)
  • Kurser i radar med syntetisk blænde (SAR)
  • Kurser i billedefterretning (IMINT)
  • Kurser i billedanalyse af faciliteter relateret til atombrændselskredsløb og atomvåben (Nuclear)
  • Sketchup-kurser
  • In situ-kurser
 • Kapacitetsudviklingsinitiativer

SatCen gennemfører projekter og deltager i programmer, som skal udvikle nye kapaciteter eller forbedre de eksisterende.

Det samarbejder om andre EU-aktiviteter både med institutioner i EU-landene og med lande, organisationer og organer uden for EU.

Hvem har gavn af det?

 • Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)
 • EU-landene
 • EU's missioner og operationer
 • Europa-Kommissionen
 • Lande uden for EU og internationale organisationer såsom FN, Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) og Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO).
Kontakt

EU-Satellitcenter(Satcen)

Kontakt

Tlf.
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Back to top