Evropská unie

Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)

Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)

Přehled

 • Úloha: podporuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) tím, že poskytuje služby využívající kosmická zařízení a doplňující údaje
 • Ředitel: Pascal Legai
 • Partneři: Evropská služba pro vnější činnost, Evropská komise, Evropská obranná agentura, Evropská kosmická agentura a další orgány a mezinárodní organizace
 • Rok zřízení: 2002 (od roku 1993 do roku 2001 se jednalo o Satelitní středisko Západoevropské unie)
 • Počet zaměstnanců: 115
 • Sídlo: Torrejón de Ardoz (Španělsko)
 • Internetové stránky:  EU SatCen

Satelitní středisko Evropské unie (SatCen) podporuje rozhodovací proces a činnosti EU související s evropskou společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Znamená to, že poskytuje produkty a služby založené na využívání kosmických zařízení a doplňujících údajů, včetně satelitních snímků a leteckých snímků, a související služby.

Náplň činnosti

Středisko SatCen poskytuje subjektům s rozhodovací pravomocí včasné varování před možnými krizovými situacemi. Dozor na střediskem vykonává Politický a bezpečnostní výbor a operačně jej řídí řízením vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Díky varováním střediska SatCen lze včas podniknout diplomatická, ekonomická a humanitární opatření, včetně obecného plánování intervencí.

Struktura

Ředitel SatCenu se zodpovídá správní radě, které předsedá vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo její zástupce. Správní rada se skládá z jednoho zástupce z každé země EU a jednoho zástupce Komise. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát za rok a kromě toho i na žádost alespoň jedné třetiny jejích členů.

Organizační schéma SatCenu

Způsob fungování

SatCen poskytuje tyto služby:

 • Zpravodajské informace získané z vesmírného průzkumu: v závislosti na zadaném úkolu SatCen analyzuje kritickou infrastrukturu, vojenské kapacity nebo zbraně hromadného ničení i jiné oblasti. Podporuje humanitární mise, plánování opatření pro případ výskytu nepředvídaných události a obecný dohled nad trestnou činností a bezpečnostní dohled.
 • Odborná příprava: SatCen zajišťuje odbornou přípravu pro analytiky snímků:
  • kurz o poznatcích z vesmírného průzkumu (GEOINT)
  • kurz o radarech se syntetickou aperturou (SAR)
  • kurz na téma vyhodnocování snímků (IMINT)
  • kurz týkající se analýzy satelitních snímků jaderného palivového cyklu a jaderných zbrojních zařízení (Nuclear)
  • kurz SketchUp
  • kurzy v terénu
 • iniciativy v oblasti rozvoje schopností

SatCen provádí projekty a účastní se programů, jejichž cílem je rozvoj nových schopností nebo zlepšení těch stávajících.

Podílí se na dalších činnostech EU společně s institucemi v zemích EU a rovněž se zeměmi, organizacemi a subjekty mimo EU.

Pro koho znamená přínos

 • Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)
 • země EU
 • mise a operace EU
 • Evropská komise
 • třetí země a mezinárodní organizace, jako je Organizace spojených národů, Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO).
Kontaktní údaje

Satelitní středisko Evropské unie(Satcen)

Kontaktní údaje

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Back to top