Европейски съюз

Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)

Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)

Преглед

 • Роля: подпомага изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), като предоставя услуги въз основа на космически активи и съпътстващите ги данни
 • Директор: Паскал Льоге
 • Партньори: Европейска служба за външна дейност, Европейска комисия, Европейска агенция по отбрана, Европейска космическа агенция и други институции и международни организации
 • Създаден: 2002 г. (от 1993 до 2001 г. – Сателитен център на Западноевропейския съюз)
 • Брой на служителите: 115
 • Местоположение: Торехон де Ардос (Испания)
 • Уебсайт:  Сателитен център на ЕС

Сателитният център на Европейския съюз (SatCen) подпомага вземането на решения и действията на ЕС в контекста на европейската обща външна политика и политика на сигурност. Той предоставя продукти и услуги въз основа на експлоатацията на космически активи и съпътстващите ги данни, включително сателитни и въздушни изображения и свързани с тях услуги.

С какво се занимава

Под надзора на Комитета по политика и сигурност и под оперативното ръководство на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Сателитният център осигурява на отговорните лица ранни предупреждения за потенциални кризи. Това дава възможност навреме да се предприемат дипломатически, икономически и хуманитарни мерки, включително общо планиране на действия за намеса.

Структура

Директорът на Сателитния център се отчита пред управителен съвет с председател върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност или негов представител. Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава от ЕС и един представител на Комисията. Той се свиква от председателя най-малко два пъти в годината, както и по искане на най-малко една трета от неговите членове.

Организационна схема на Сателитния център

Как функционира

Центърът предоставя следните услуги:

 • геопространствено разузнаване: в зависимост от възложените му задачи Сателитният център извършва анализи на критична инфраструктура, военни способности, оръжия за масово унищожение и др. Той подпомага хуманитарните мисии, планирането при извънредни ситуации, общото наблюдение на престъпността и наблюдението за сигурност.
 • обучение: Сателитният център предоставя специализирани обучения за анализатори на изображения:
  • курс по геопространствено разузнаване (GEOINT)
  • курс по радари със синтезирана апертура (SAR)
  • курс по разузнаване от изображения (IMINT)
  • курс по анализ на изображения на съоръжения за ядрен горивен цикъл и съоръжения, свързани с ядрени оръжия
  • курс по SketchUp
  • курсове на място
 • инициативи за развитие на способностите

Сателитният център изпълнява проекти и участва в програми, чиято цел е развитието на нови способности или подобряване на съществуващите способности.

Той си сътрудничи по други дейности на ЕС както с институции от страните в ЕС, така и с държави, организации и органи извън ЕС.

Кой има полза от това

 • Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)
 • държавите от ЕС
 • мисиите и операциите на ЕС
 • Европейската комисия
 • държави извън ЕС и международни организации, като ООН, Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).
Координати за връзка

Сателитен център на Европейския съюз(Satcen)

Координати за връзка

Тел
+34 91 678 60 00
Факс
+34 91 678 60 06
Back to top