Evropska unija

Izvajalska agencija za raziskave

Izvajalska agencija za raziskave

Izvajalska agencija za raziskave, ki ima sedež v Bruslju, je bila ustanovljena leta 2007. Od začetka delovanja leta 2009 izvaja del 7. okvirnega programa za raziskave in inovacije (7.OP). Od leta 2013 njene naloge zajemajo tudi upravljanje večine programa Obzorje 2020, največjega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije doslej, ki se bo izvajal v obdobju 2014–2020.

Izvajalska agencija poroča naslednjim generalnim direktoratom Evropske komisije:

Od 1. januarja 2014 poroča tudi dvema dodatnima generalnima direktoratoma:

Agencija upravlja znanstvene projekte, ki se financirajo iz naslednjih razdelkov programa Obzorje 2020:

Odlična znanost

Vodilni položaj v industriji

Družbeni izzivi

Horizontalne teme

Poleg vodenja programov izvajalska agencija zagotavlja tudi upravno in logistično podporo drugim oddelkom Komisije, ki upravljajo programa Obzorje 2020 in 7. OP.

Direktor
Marc Tachelet

Kontaktni podatki: 

Izvajalska agencija za raziskave(REA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België