Uniunea Europeană

Agenția Executivă pentru Cercetare

Agenția Executivă pentru Cercetare

Agenția a fost creată în 2007 și are sediul la Bruxelles. Și-a început activitatea în 2009, prin punerea în aplicare a unor părți din cel de al 7-lea Program-cadru pentru cercetare și inovare (PC 7). Ulterior, competențele sale au fost extinse și, începând din 2013, REA gestionează o mare parte din Orizont 2020, cel mai important program-cadru al UE în domeniul cercetării și inovării.

Agenția raportează următoarelor direcții generale ale Comisiei:

și, începând de la 1 ianuarie 2014:

Agenția gestionează proiecte științifice finanțate prin programul Orizont 2020, în cadrul următoarelor priorități:

Excelență științifică

Poziția de lider în sectorul industrial

Provocări societale

Teme orizontale

Pe lângă gestionarea propriu-zisă a programelor, REA oferă sprijin logistic și administrativ celorlalte servicii ale Comisiei care gestionează programele Orizont 2020 și PC7.

Director
Marc Tachelet

Date de contact: 

Agenţia Executivă pentru Cercetare(REA)

Date de contact

Adresă: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België