Europeese Unie

Uitvoerend Agentschap Onderzoek

Uitvoerend Agentschap Onderzoek

Het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) is opgericht in 2007. In 2009 is het agentschap operationeel geworden. Het werd belast met de uitvoering van delen van het 7e kaderprogramma voor onderzoek & innovatie (KP7). In 2013 kwam daar nog het beheer bij van een groot deel van Horizon 2020, het grootste onderzoek- en innovatieprogramma uit de EU-geschiedenis, dat van 2014-2020 loopt.

Het REA is verantwoording verschuldigd aan de volgende directoraten-generaal van de Commissie:

en sinds 1 januari 2014 ook:

Het beheert wetenschappelijke projecten die in het kader van onderstaande deelgebieden van Horizon 2020 worden gefinancierd:

Wetenschap op topniveau

Industrieel leiderschap

Maatschappelijke uitdagingen

Horizontale thema's

Het REA beheert niet alleen de programma's zelf maar levert ook administratieve en logistieke steun aan andere diensten van de Commissie die met het beheer van Horizon 2020 en KP7 zijn belast.

Directeur
Marc Tachelet

Contact: 

Uitvoerend Agentschap Onderzoek(REA)

Contact

Adres: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België