Unjoni Ewrope

l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA), li hi bbażata fi Brussell, twaqqfet fl- 2007. Bdiet topera fl-2009, billi timplimenta partijiet mis-7 Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (FP7). Fl-2013 il-kompetenzi tagħha żdiedu biex inkludew il-ġestjoni tal-biċċa l-kbira ta' Orizzont 2020, l-akbar programm kwadru tar-R&I li qatt kellha l-UE (2014 – 2020).

Ir-REA tirrispondi għad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni li ġejjin:

u, mill-1 ta’ Jannar 2014

Tmexxi proġetti xjentifiċi ffinanzjati skont it-taqsimiet li ġejjin ta’ Orizzont 2020:

Xjenza eċċellenti

Tmexxija industrijali

Sfidi tas-soċjetà

Temi mifruxa

Apparti milli tmexxi l-programmi hi stess, REA tipprovdi appoġġ amministrattiv u loġistiku lil dipartimenti oħra tal-Kummissjoni li jimmaniġġjaw H2020 u l-FP7.

Direttur
Marc Tachelet

Dettalji ta' kuntatt: 

l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka(REA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België