Europska unija

Izvršna agencija za istraživanje

Izvršna agencija za istraživanje

Izvršna agencija za istraživanje (REA), čije je sjedište u Bruxellesu, uspostavljena je 2007. Počela je s radom 2009., primjenjujući dijelove Sedmog okvirnog programa za istraživanje i inovacije (FP7). Njezina se nadležnost 2013. proširila tako da uključuje velik dio programa Obzor 2020., najvećeg okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.).

REA je za svoj rad odgovorna sljedećim glavnim upravama Komisije:

i od 1. siječnja 2014.

Ona upravlja znanstvenim projektima koji se financiraju u okviru sljedećih dijelova programa Obzor 2020.:

Izvrsna znanost

Vodeći položaj u industriji

Društveni izazovi

Međusektorske teme

Osim što REA upravlja samim tim programima, ona pruža administrativnu i logističku podršku drugim službama Komisije koje upravljaju programima Obzor 2020. i FP7.

Ravnatelj
Marc Tachelet

Kontaktni podaci: 

Izvršna agencija za istraživanje(REA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België