an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA) in 2007. Tá sí suite sa Bhruiséil. Chuir sí tús lena cuid oibre in 2009 nuair a bhí uirthi codanna den 7ú Creatchlár um Thaighde agus um Nuálaíocht (FP7) a chur i bhfeidhm. Sa bhliain 2013, cuireadh cúraimí breise uirthi, cúraimí a chuimsigh riaradh an chláir Fís 2020, an creatchlár is mó um thaighde agus um nuáil a bhí ag an AE riamh (2014 – 2020).

Tuairiscíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde chuig na hArd-Stiúrthóireachtaí seo a leanas sa Choimisiún:

agus, mar atá ón 1 Eanáir 2014 amach

Bainistíonn sí na tionscadail eolaíochta a maoiníodh faoi na míreanna seo a leanas d'Fhís 2020:

Eolaíocht den Scoth

Ceannaireacht thionsclaíoch

Dúshláin shochaíocha

Saintéamaí cothrománacha

Chomh maith le cláir a bhainistiú í féin, cuireann an REA tacaíocht riaracháin agus lóistíochta ar fáil do ranna eile sa Choimisiún a bhainistíonn H2020 agus FP7.

Stiúrthóir
Marc Tachelet

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde(REA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België