Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε το 2007. Άρχισε να λειτουργεί το 2009, για την υλοποίηση τμημάτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & Καινοτομία (ΠΠ7). Το 2013 οι αρμοδιότητές του διευρύνθηκαν με τη συμπερίληψη της διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που αποτελεί το μεγαλύτερο έως σήμερα πρόγραμμα - πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία (2014 – 2020).

Ο ΕΟΕ λογοδοτεί στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

και, από την 1η Ιανουαρίου 2014, στις Γενικές Διευθύνσεις:

Διαχειρίζεται επιστημονικά σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ακόλουθων ενοτήτων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:

Επιστημονική αριστεία

Βιομηχανική υπεροχή

Κοινωνικές προκλήσεις

Οριζόντια θέματα

Παράλληλα με τη διαχείριση προγραμμάτων, ο ΕΟΕ παρέχει διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζονται το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το ΠΠ7.

Διευθυντής
Marc Tachelet

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας(REA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België