Europæiske Union

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Forvaltningsorganet for Forskning med base i Bruxelles blev oprettet i 2007. I 2009 begyndte det sit arbejde med at gennemføre dele af det syvende rammeprogram for forskning og innovation (FP7). I 2013 fik det desuden ansvar for forvaltning af en stor del af Horisont 2020, EU's største rammeprogram for forskning og innovation nogensinde (2014-2020).

REA hører under følgende af Kommissionens generaldirektorater:

og pr. 1. januar 2014

Det forvalter videnskabelige projekter finansieret under følgende områder af Horisont 2020:

Videnskabelig topkvalitet

Industrielt lederskab

Samfundsmæssige udfordringer

Tværgående temaer

Ud over at forvalte selve programmerne yder REA administrativ og logistisk støtte til andre af Kommissionens afdelinger, som forvalter Horisont 2020 og FP7.

Direktør
Marc Tachelet

Kontakt: 

Forvaltningsorganet for Forskning(REA)

Kontakt

Adresse: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België