Evropská unie

Výkonná agentura pro výzkum

Výkonná agentura pro výzkum

Výkonná agentura pro výzkum (REA) byla zřízena v roce 2007 a má sídlo v Bruselu. Svou činnost zahájila v roce 2009, kdy začala provádět některé části 7. rámcového programu pro výzkum a inovace (7. RP). V roce 2013 rozšířila svou působnost na řízení velké části Horizontu 2020 (H2020), který je doposud nejrozsáhlejším rámcovým programem pro výzkum a inovace v EU na léta 2014 až 2020.

Agentura REA podléhá těmto generálním ředitelstvím Evropské komise:

Od 1. ledna 2014 také:

Agentura řídí vědecké projekty financované v rámci následujících oddílů programu Horizont 2020:

Vynikající věda

Vedoucí postavení v průmyslu

Společenské výzvy

Průřezová témata

Kromě řízení programů poskytuje agentura REA také administrativní a logistickou podporu dalším útvarům Komise, které spravují 7. RP a H2020.

Ředitel
Marc Tachelet

Kontaktní údaje: 

Výkonná agentura pro výzkum(REA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België