European Union website, the official EU website

Decentraliserade byråer – översynen 2012

Decentraliserade byråer – översynen 2012


De decentraliserade byråerna har upprättats undan för undan för att tillgodose enskilda akuta politiska behov. De har därför verkat under skilda förutsättningar. År 2012 antog EU en rad vägledande principer för att göra byråerna mer
enhetliga, effektiva och öppna för insyn.

De nya principerna bygger på resultaten från en arbetsgrupp som analyserat byråernas
styrelseformer, drift och tillsyn. Analysen bygger i sin tur på flera rapporter och studier, bland annat en omfattande extern utvärdering.

Bakgrundsmaterial