Evropska unija

Decentralizirane agencije: nov pristop 2012

Decentralizirane agencije: nov pristop 2012

Decentralizirane agencije so nastajale po potrebi in postopoma več let, da bi izpolnile različne politične potrebe, zato delujejo pod zelo različnimi pogoji. Leta 2012 je EU sprejela celovit sveženj usmeritvenih načel – poimenovan „skupni pristop“, s katerim je zagotovila večjo usklajenost, učinkovitost in odgovornost agencij.

Novi pristop je rezultat številnih poročil in študij, vključno s celovito zunanjo oceno, v katerih je delovna skupina EU preučila upravljanje, delovanje in nadzor agencij.

Referenčni dokumenti