European Union website, the official EU website

Decentralizirane agencije: prenova 2012

Decentralizirane agencije: prenova 2012


Agencije so ustanavljali po potrebi in postopoma več let, da bi tako izpolnili različne politične potrebe, zato delujejo pod zelo različnimi pogoji. EU je leta 2012 sprejela celovit svežej smernic – poimenovan „skupni pristop“ – da bi odpravila te razlike in dosegla večjo
usklajenost, učinkovitost in odgovornost agencij.

Novi pristop je posledica analize
upravljanja, delovanja in nadzora nad agencijami, ki jo je na podlagi številnih poročil in študij, vključno s celovito zunanjo oceno, opravila delovna skupina EU.

Referenčni dokumenti