Európska únia

Decentralizované agentúry: reorganizácia v roku 2012

Decentralizované agentúry: reorganizácia v roku 2012

Keďže decentralizované agentúry boli postupne zriadené na individuálnom základe a podľa potreby reagovať na jednotlivé vznikajúce politické požiadavky, fungovali v rôznych podmienkach. EÚ v roku 2012 túto situáciu napravila tým, že stanovila hlavné zásady (tzv. spoločný prístup), vďaka ktorému sa má posilniť ich súdržnosť, efektívnosť a zodpovednosť.

Tento nový rámec bol výsledkom analýzy pracovnej skupiny EÚ, ktorá skúmala riadenie, fungovanie a dohľad agentúr na základe viacerých správ, štúdií a komplexných externých hodnotení.

Východiskové dokumenty

 

Back to top