Uniunea Europeană

Agenții descentralizate: reforma din 2012

Agenții descentralizate: reforma din 2012

Deoarece au fost create de-a lungul anilor, pentru a răspunde nevoilor politice individuale care apăreau în momentele respective, agențiile descentralizate au funcționat în condiții destul de diferite. În 2012, UE a corectat această situație adoptând un cadru de orientări, altfel spus o „abordare comună”, care să le permită agențiilor să aibă o activitate mai coerentă, mai eficientă și ușor de gestionat.

Acest nou cadru a fost rezultatul analizei efectuate de un grup de lucru al UE în ceea ce privește guvernanța, funcționarea și supravegherea activității agențiilor, pe baza unor rapoarte și studii, inclusiv a unei evaluări externe ample.

Documente de referință