European Union website, the official EU website

Agențiile descentralizate: reforma din 2012

Agențiile descentralizate: reforma din 2012


Deoarece au fost create de-a lungul anilor, pentru a răspunde nevoilor politice individuale care apăreau la momentele respective, agențiile descentralizate au funcționat în condiții destul de diferite. În 2012, UE a corectat această situație adoptând un set complet de orientări, altfel spus o „abordare comună”, care să le permită agențiilor să își desfășoare activitățile în mod
mai coerent, mai eficient și mai responsabil.

Acest nou cadru a fost rezultatul analizei efectuate de către un grup de lucru al UE în ceea ce privește
guvernanța, funcționarea și supravegherea activității agențiilor, pe baza unor rapoarte și studii, inclusiv a unei ample evaluări externe.

Documente de referinţă