Unia Europejska

Agencje zdecentralizowane: przegląd z 2012 r.

Agencje zdecentralizowane: przegląd z 2012 r.

Ponieważ zdecentralizowane agencje ustanawiane były z biegiem lat, każda osobno, w odpowiedzi na konkretne potrzeby, działały one na dość zróżnicowanych warunkach. W 2012 r. UE zmieniła to poprzez przyjęcie kompleksowych zasad przewodnich opartych na tzw. wspólnym podejściu, aby zapewnić większą spójność i skuteczność agencji oraz ich odpowiedzialność za swoje działania.

Nowe ramy są wynikiem analizy dokonanej przez grupę roboczą do spraw zarządzania agencjami oraz ich funkcjonowania i nadzorowania. Analiza została przeprowadzona w oparciu o szereg sprawozdań i badań, w tym kompleksową ocenę zewnętrzną.

Dokumenty referencyjne

 

Back to top