European Union website, the official EU website

Agencje zdecentralizowane: reforma z 2012 r.

Agencje zdecentralizowane: reforma z 2012 r.


Ponieważ zdecentralizowane agencje powoływane były osobno, w odpowiedzi na konkretne potrzeby, działają one w dość zróżnicowanych warunkach. W 2012 r. UE zaradziła tej sytuacji poprzez przyjęcie kompleksowych zasad przewodnich opartych na tzw. wspólnym podejściu, aby zapewnić większą
spójność i efektywność funkcjonowania agencji oraz zwiększyć ich odpowiedzialność za podejmowane działania.

Nowe ramy działalności są wynikiem analizy dokonanej przez grupę roboczą ds.
zarządzania agencjami oraz ich funkcjonowania i nadzorowania w oparciu o szereg sprawozdań i badań, w tym kompleksową ocenę zewnętrzną.

Dokumenty referencyjne