European Union website, the official EU website

Gedecentraliseerde agentschappen: Nieuwe aanpak 2012

Gedecentraliseerde agentschappen: Nieuwe aanpak 2012


Omdat de gedecentraliseerde agentschappen door de jaren heen apart zijn opgericht om allerlei redenen, hebben zij onder zeer uiteenlopende omstandigheden en volgens verschillende regels moeten werken. In 2012 heeft de EU de regels gestroomlijnd en zo gezorgd voor een "gemeenschappelijke aanpak" met meer
coherentie, efficiëntie en verantwoording.

Dit was het resultaat van een analyse door een EU-werkgroep van de
governance, werking en opzet van de agentschappen op basis van verslagen en studies, inclusief een uitgebreide externe evaluatie.

Achtergronddocumenten