Europese Unie

Gedecentraliseerde agentschappen: Nieuwe aanpak 2012

Gedecentraliseerde agentschappen: Nieuwe aanpak 2012

Omdat de gedecentraliseerde agentschappen door de jaren heen apart zijn opgericht om allerlei redenen, hebben zij onder zeer uiteenlopende omstandigheden en volgens verschillende regels moeten werken. In 2012 heeft de EU de regels gestroomlijnd en zo gezorgd voor een "gemeenschappelijke aanpak" met meer coherentie, efficiëntie en verantwoording.

Dit was het resultaat van een analyse door een EU-werkgroep van de governance, werking en opzet van de agentschappen op basis van verslagen en studies, inclusief een uitgebreide externe evaluatie.

Achtergronddocumenten

 

Back to top