European Union website, the official EU website

L-aġenziji deċentralizzati: Reviżjoni 2012

L-aġenziji deċentralizzati: Reviżjoni 2012


Peress li l-aġenziji deċentralizzati twaqqfu każ b'każ matul is-snin, biex iwieġbu għall-ħtiġijiet ta’ politika emerġenti individwali, joperaw f'kundizzjonijiet differenti sew. Fl-2012 l-UE rranġat dan billi adottat sett komprensiv ta' prinċipji ta' gwida - "strateġija komuni" – biex tagħmel l-aġenziji aktar
koerenti, effettivi u responsabbli.

Dan il-qafas il-ġdid kien ir-riżultat ta' analiżi ta' grupp ta' ħidma tal-UE dwar il-
governanza, il-funzjonament u s-sorveljanza tal-aġenziji, ibbażat fuq għadd ta’ rapporti u studji, inkluż evalwazzjoni esterna komprensiva.

Dokumenti ta' sfond