Eiropas Savienība

Decentralizētās aģentūras — 2012. gada reorganizācija

Decentralizētās aģentūras — 2012. gada reorganizācija

Tā kā aģentūras tika izveidotas katra atsevišķi, lai apmierinātu jaunās politiskās vajadzības, kuras radās laika gaitā, aģentūru darbības veidi ir ļoti atšķirīgi. 2012. gadā ES šo situāciju izmainīja, pieņemot visaptverošu vadošo principu kopumu jeb “kopēju pieeju”, lai uzlabotu aģentūru saskaņotību, efektivitāti un pārskatatbildību.

Šos jaunos principus izstrādāja ES darba grupa pēc tam, kad bija izanalizējusi aģentūru pārvaldību, darbību un uzraudzību, pamatojoties uz vairākiem ziņojumiem un pētījumiem, arī visaptverošu ārēju novērtējumu.

Saistītie dokumenti