European Union website, the official EU website

Decentralizēto aģentūru 2012. gada reforma

Decentralizēto aģentūru 2012. gada reforma


Tā kā decentralizētās aģentūras laika gaitā tika izveidotas katra atsevišķi, ņemot vērā katrai situācijai atbilstošo politisko nepieciešamību, tās ir darbojušās ar diezgan atšķirīgiem nosacījumiem. 2012. gadā ES šo situāciju mainīja, pieņemot visaptverošu vadošo principu kopumu jeb “kopēju pieeju”, lai aģentūras varētu strādāt
saskaņotāk, efektīvāk un atbildīgāk.

Jaunais regulējums tapa, ES darba grupai izanalizējot aģentūru
pārvaldību, darbību un uzraudzību, pamatojoties uz vairākiem ziņojumiem un pētījumiem, kuru vidū bija visaptverošs ārējais novērtējums.

Svarīgākie dokumenti