Europos Sąjunga

Decentralizuotų agentūrų 2012 m. pertvarka

Decentralizuotų agentūrų 2012 m. pertvarka

Kadangi decentralizuotos agentūros daugelį metų steigtos pavieniui, kaskart siekiant patenkinti tam tikrus naujus politinius poreikius, jų veiklos sąlygos gana skirtingos. 2012 m. ES šią padėtį pataisė priimdama išsamų gairių rinkinį – vadinamąjį bendrą požiūrį. Siekta, kad agentūros veiktų darniau ir veiksmingiau ir kad padidėtų jų atskaitomybė.

Ši nauja sistema parengta ES darbo grupei atlikus agentūrų valdymo, veiklos ir priežiūros analizę, grindžiamą keliomis ataskaitomis ir tyrimais, įskaitant išsamų išorės vertinimą.

Pagrindiniai dokumentai

 

Back to top